Перелік послуг

Пакети послуг

1. Консультаційні послуги (усні) з:

- управлінських питань;

- питань оподаткування;

- питань бюджетування;

- питань розрахунків;

- кадрових питань;

- питань обліку та звітності;

- юридичних питань представництва, супроводу, реорганізації та захисту діяльності.

мінімальний 0

стандартний 95

комбінований 80

максимальний 60

 

2. Бухгалтерські послуги (обслуговування) :

- формування первинних документів, кадрової документації;

- контроль здійснення господарських операцій, вчинення платежів та інших розрахунків;

- облік фінансово-господарської діяльності в регістрах бухгалтерського (синтетичного) обліку;

- облік товарно-матеріальних цінностей, матеріалів та запасів в складському (аналітичному) обліку;

- касову дисципліну розрахунково-касових операцій;

- формування та подача обов’язкової податкової, статичної та іншої звітності.

 

 

мінімальний 95

стандартний 85

комбінований 70(80)

максимальний 60

3. Юридичні послуги (супровід) :

- визначеність у домовленостях та юридичну грамотність договорів;

- формування фахових проектів претензій, рекламацій, вимог, позовних заяв тощо чи відповідних документів реагування на такі, у тому числі за звернення контролюючих (фіскальних) чи правоохоронних органів;

- захист охоронюваних законом прав та інтересів відповідно до закону та у визначеному ним порядку;

- представництво у судах різної юрисдикції, їх апеляційних та касаційних інстанціях, а також перед органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими юридичними чи фізичними особами, у тому числі нерезидентами України.

мінімальний 95

стандартний 85

комбінований 80(70)

максимальний 60

Пакети послуг (абонементи), які дозволяють застосування акційної вартості користування послугами у максимальних відсотках  ціни послугиза прейскурантами LegalHelp

Прейскуранти цін, тарифи та вартість послуг: