L
A
G
E
L
P
L
E
H
  • 9:00 - 18:00

    РОБОЧІ ГОДИНИ ПН. - ПТ.

    Київ, Новозабарська, 2/6

Фіктивні адвокати від адвокатських об'єднань самоправних київських адвокатів

Самоправна київська адвокатура із 36 чоловік (Рада адвокатів міста Києва (РАмК), Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури міста Києва (КДКА м.Києва), представник київських адвокатів в Раді адвокатів України (РАУ) та у Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури (ВКДКА)) в березні 2020 року на офіційному сайті НААУ (https://kyiv.unba.org.ua/about-ra-kyiv та https://kyiv.unba.org.ua/about-kdka) представлена 9 адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, 4 адвокатськими бюро (АБ) та 24 адвокатськими об’єднаннями (АО) разом із спродукованими в Єдиному реєстрі адвокатів України (ЄРАУ) 96 фіктивних адвокатів 5 із яких значаться обраними до органів адвокатського самоврядування міста Києва.

Законодавче визначення адвоката для здійснення адвокатської діяльності та участі в адвокатському самоврядуванні

До органів адвокатського самоврядування можуть обиратись особи, які не лише отримали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, а є адвокатами в розумінні п.1 ч.1 ст.1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі - Закон), тобто такими, які згідно п.2 ч.1 ст.1 Закону здійснюють адвокатську діяльність відповідно до ст.4 Закону на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів (ч.1), індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського бюро (АБ) чи адвокатського об’єднання (АО) (ч.3).

У формі індивідуальної адвокатської діяльності, в розумінні ч.1 ст.13 Закону, може здійснюватись лише особою, яка отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю і яка обліковуються самозайнятою особою в податковому органі за умови, що не реєструвалась фізичною особою-підприємцем (ФОП) або зареєстрована ФОП, що не потребує додаткового обліку самозайнятою особою.

У формі АБ (юридичної особи), в розумінні ч.1 ст.14 Закону, може здійснюватись лише особою, яка отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю і яка є єдиним засновником (учасником) цього бюро. Адвокат, який створив АБ, відповідно до ч.4 ст.14 Закону, протягом 3-х днів з дня внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (ЄДРПОУ) про створення, реорганізацію або ліквідацію має письмово повідомити відповідну раду адвокатів регіону.

У формі АО (юридичної особи), в розумінні ч.1 ст.15 Закону, може здійснюватись лише особою, яка отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю і яка не є єдиним засновником (учасником) цього об’єднання. АО, відповідно до ч.4 ст.15 Закону, протягом 3-х днів з дня внесення відомостей до ЄДРПОУ про створення, реорганізацію або ліквідацію, зміну складу його учасників має письмово повідомити відповідну раду адвокатів регіону.

Відомості про засновників та учасників юридичної особи, відповідно до п.8 ч.2. ст.9 Закону Країни «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», підлягають державній реєстрації, є відкритими та загальнодоступними, а інформація - публічною в ЄДРПОУ на офіційному сайті Міністерства юстиції України.

Також, відповідно до ч.3 ст.17 Закону, протягом 3-х днів з дня зміни відомостей про себе, що внесені або підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України (ЄРАУ) адвокат повинен письмово повідомити відповідну раду адвокатів регіону (у даному випадку РамК), а та, не пізніше наступного дня за днем отримання інформації має включити ці відомості до ЄРАУ.

До ЄРАУ, відповідно до абз.1 ч.2 ст.17 Закону, включаються відомості про Прізвище, ім’я та по батькові адвоката (п.1), найменування і місцезнаходження організаційної форми адвокатської діяльності, номери засобів зв’язку (п.3), адреса робочого місця адвоката, номери засобів зв’язку (п.4) інші відомості, передбачені цим Законом (п.6).

Адресою робочого місця адвоката, відповідно до абз.1 ч.2 ст.17 Закону, є місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності або адреса фактичного місця здійснення адвокатської діяльності, якщо вона є відмінною від місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності. У разі наявності декількох адрес робочих місць адвоката до Єдиного реєстру адвокатів України вноситься лише одна адреса робочого місця адвоката.

По кілька організаційних форм чи по кілька різних адрес адвоката ЄРАУ містити не може, як і всякої іншої інформації, не передбаченої Законом.

ЄРАУ містить відомості про осіб, що здійснюють адвокатську діяльність в організаційній формі АО не являючись учасниками цих АО або індивідуально будучи учасниками АО чи АБ. Такі особи не відповідають визначенню адвоката за п.1 ч.1 ст.1 Закону, вони не можуть обирати та бути обраними до органів адвокатського самоврядування чи приймати якусь іншу участь в самоврядуванні, їх адвокатська діяльність є фіктивною, а інформація про них в ЄРАУ, як адвокатів - недостовірною. Відповідність визначенню адвоката осіб, які є одночасно учасниками в кількох різних АО, тобто в межах однієї організаційної форми адвокатської діяльності - сумнівна, це питання не розкривається у даному дослідженні.

Маніпуляціями в ЄРАУ спотворено адвокатське самоврядування визначене п.3 ч.1 ст.1 Закону, як гарантоване державою право київських адвокатів самостійно вирішувати питання організації та діяльності адвокатури в порядку, встановленому цим Законом.

Організаційні форми представлених адвокатів до самоправних органів адвокатського самоврядування міста Києва та фіктивні адвокати

Учасниками Адвокатське об'єднання Н3"Юридична фірма "Ешберрі стоун" (20069293) значаться:

Голова Ради адвокатів міста Києва Рябенко Петро Константинович (https://erau.unba.org.ua/profile/36804);

Рябенко Владислав Петрович (https://erau.unba.org.ua/profile/36892).

ЄРАУ відображає адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність в формі цього АО не зареєстрованих учасниками фіктивних адвокатів:

1) Алєксєєв Дмитро Миколайович (https://erau.unba.org.ua/profile/32528);
2) Рябенко Денис Петрович (https://erau.unba.org.ua/profile/63323).

Учасниками Адвокатське об'єднання Н3"Адвокатська компанія "Локарт" (21704461) значаться:

Голова КДКА м.Києва Орлов Ігор Федорович (https://erau.unba.org.ua/profile/36592);

Заступник Голови Ради адвокатів міста Києва Піліпенко Дмитро Олександрович (https://erau.unba.org.ua/profile/36267);

Член Ради адвокатів міста Києва Жогіна Олена Олександрівна (https://erau.unba.org.ua/profile/8513);

Самарай Людмила Вікторівна (https://erau.unba.org.ua/profile/37220);

Білак Ярослав Юрійович (https://erau.unba.org.ua/profile/32662);

Брякін Вячеслав Геннадійович (https://erau.unba.org.ua/profile/33859);

Денисюк Роман Борисович (https://erau.unba.org.ua/profile/25974);

Скринник Анна Володимирівна (https://erau.unba.org.ua/profile/41218);

Ткаченко Оксана Дмитрівна (https://erau.unba.org.ua/profile/62509);

Улибіна Вікторія Олександрівна (https://erau.unba.org.ua/profile/60916);

Харченко Олеся Степанівна (https://erau.unba.org.ua/profile/43370).

ЄРАУ відображає адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність в формі цього АО не зареєстрованих учасниками фіктивних адвокатів:

3) Волинець Наталія Миколаївна (https://erau.unba.org.ua/profile/67183),

4) Самарай Людмила Вікторівна (https://erau.unba.org.ua/profile/37220).

Учасниками Адвокатське об'єднання "Берілстоун" (41675602) значаться:

Член Ради адвокатів міста Києва Білоцький Владислав Валерійович (https://erau.unba.org.ua/profile/32733) він же Голова молодіжного комітету НААУ – «UNBA NextGen», член Ради комітету НААУ з міжнародних зв'язків, голова Представництва НААУ в Мексиканських Сполучених Штатах

Білоцька Таїсія Василівна (https://erau.unba.org.ua/profile/54555)

Чекунов Костянтин Володимирович (https://erau.unba.org.ua/profile/42500)

Жук Юрій Миколайович (https://erau.unba.org.ua/profile/51534) Адвокатське об'єднання "Фіделіум".

Лісовський Андрій Андрійович (https://erau.unba.org.ua/profile/66644) Адвокатське об'єднання "Фіделіум".

Сушко Вадим Сергійович (https://erau.unba.org.ua/profile/66640) Адвокатське об'єднання "Фіделіум".

Четвертак Костянтин Сергійович (https://erau.unba.org.ua/profile/54736) Адвокатське об'єднання "Фіделіум".

ЄРАУ відображає адвокатом, який здійснює адвокатську діяльність в формі цього АО не зареєстрованого учасником фіктивного адвоката

5) Фетісов Денис Вадимович (https://erau.unba.org.ua/profile/55920)

Єдиним учасником Адвокатське об'єднання "Колегія адвокатів Оболонського району м. Києва" (20079156) значиться

6) Член Ради адвокатів міста Києва Борисов Юрій Павлович (https://erau.unba.org.ua/profile/33060) який не може здійснювати адвокатську діяльність в організаційній формі АО будучи єдиним учасником цього АО - фіктивний адвокат.

ЄРАУ відображає адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність в формі цього АО не зареєстрованих учасниками фіктивних адвокатів:

7) Бєляєва Аліна Петрівна (https://erau.unba.org.ua/profile/47173);

8) Джунь Лариса Іванівна (https://erau.unba.org.ua/profile/38175);

9) Карпенко Роман Валентинович (https://erau.unba.org.ua/profile/39266);

10) Ковтун Олег Миколайович (https://erau.unba.org.ua/profile/38941);

11) Конюшко Володимир Миколайович (https://erau.unba.org.ua/profile/39219);

12) Кудін Віктор Семенович (https://erau.unba.org.ua/profile/46202);

13) Луценко Наталія Валеріївна (https://erau.unba.org.ua/profile/39330);

14) Самольотова Олена Володимирівна (https://erau.unba.org.ua/profile/37328);

15) Трунова Наталія Юріївна (https://erau.unba.org.ua/profile/33061);

16) Шклянка Петро Михайлович (https://erau.unba.org.ua/profile/42546);

17) Явець Тамара Олексіївна (https://erau.unba.org.ua/profile/43034).

Учасниками Адвокатське об'єднання "Право та закон" (36176818) значаться:

Член Ради адвокатів міста Києва Вознюк Олександр Григорович (https://erau.unba.org.ua/profile/39477) з помічниками Петруняк Марія-Вікторія Юріївна, Ілюшко Ольга Сергіївна

18) Берестян Вікторія Вікторівна (https://erau.unba.org.ua/profile/33951) Індивідуальна адвокатська діяльність - фіктивний адвокат.

19) Назарчук Руслан Васильович (https://erau.unba.org.ua/profile/37582) Індивідуальна адвокатська діяльність - фіктивний адвокат.

ЄРАУ відображає адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність в формі цього АО не зареєстрованих учасниками фіктивних адвокатів:

20) Зінченко Данило Валентинович (https://erau.unba.org.ua/profile/39573);

21) Лещенко Микола Миколайович (https://erau.unba.org.ua/profile/63669);

22) Посунько Дмитро Вікторович (https://erau.unba.org.ua/profile/52667);

23) Родіна Тетяна Миколаївна (https://erau.unba.org.ua/profile/17595);

24) Сергєєв Євгеній Георгійович (https://erau.unba.org.ua/profile/37824);

25) Уласевич Анастасія Сергіївна (https://erau.unba.org.ua/profile/56032).

Учасниками Адвокатське об'єднання "Атторнейс юнайтед" (38518872) значаться:

Член Ради адвокатів міста Києва Голодняк Микола Володимирович (https://erau.unba.org.ua/profile/38637);

Галенко Катерина Олександрівна (https://erau.unba.org.ua/profile/39509);

Заруцький Олександр Вадимович (https://erau.unba.org.ua/profile/38242) Адвокатське об'єднання " Шевченківська колегія адвокатів м. Києва".

Комолов Дмитро Олегович (https://erau.unba.org.ua/profile/38262) Адвокатське об'єднання: "ДАРК СКАЙЛАЙН".

26) Попік Юлія Станіславівна (https://erau.unba.org.ua/profile/36307) Індивідуальна адвокатська діяльність з помічником Гунько Марина Іванівна - фіктивний адвокат.

ЄРАУ відображає адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність в формі цього АО не зареєстрованих учасниками фіктивних адвокатів:

27) Горячева Тетяна Володимирівна (https://erau.unba.org.ua/profile/54049);

28) Каранда Олександр Олександрович (https://erau.unba.org.ua/profile/39254) з помічником Скробач Соломія Любомирівна.

Учасниками Адвокатське об'єднання "Войченко і Дульський" (40136156) значаться:

Член Ради адвокатів міста Києва Дульський Олександр Леонідович (https://erau.unba.org.ua/profile/38424), він же Голова Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів, Член Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності;

Войченко Сергій Вікторович (https://erau.unba.org.ua/profile/47478).

ЄРАУ відображає адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність в формі цього АО не зареєстрованих учасниками фіктивних адвокатів:

29) Пархета Андрій Анатолійович (https://erau.unba.org.ua/profile/31837);

30) Кучеренко Олена Вікторівна (https://erau.unba.org.ua/profile/67037);

31) Дем'янчук Ганна Віталіївна (https://erau.unba.org.ua/profile/60545).

Учасниками Адвокатське об'єднання "Клочков та партнери" (39313948) значаться:

Член Ради адвокатів міста Києва Клочков Володимир Володимирович (https://erau.unba.org.ua/profile/38568) додатково АО"Клочков і партнери" він же Видатний адвокат України з Подякою Голови Національної Асоціації Адвокатів України та Почесною відзнакою Національної Асоціації Адвокатів України;

Староста Іван Іванович (https://erau.unba.org.ua/profile/36627) додатково АО"Клочков і партнери";

Гурська Анастасія Сергіївна (https://erau.unba.org.ua/profile/48680) додатково АО"Клочков і партнери".

ЄРАУ відображає адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність в формі цього АО не зареєстрованих учасниками фіктивних адвокатів:

32) Колос Марія Миколаївна (https://erau.unba.org.ua/profile/47236);

33) Кудрявцев Олександр Владиславович (https://erau.unba.org.ua/profile/39858) з помічником Сенько Анастасія Вадимівна;

34) Осадча Анна Валеріївна (https://erau.unba.org.ua/profile/49723) обліковується в Рада адвокатів Київської області;

35) Сидоренко Костянтин Олександрович (https://erau.unba.org.ua/profile/36419);

36) Скалозуб Наталія Олександрівна (https://erau.unba.org.ua/profile/62990).

37) Черевко Артем Сергійович (https://erau.unba.org.ua/profile/52282) обліковується в Рада адвокатів Київської області

Учасниками Адвокатське об'єднання "Клочков і партнери" (43147316) значаться:

Член Ради адвокатів міста Києва Клочков Володимир Володимирович (https://erau.unba.org.ua/profile/38568) додатково АО"Клочков та партнери" він же Видатний адвокат України з Подякою Голови Національної Асоціації Адвокатів України та Почесною відзнакою Національної Асоціації Адвокатів України;

Староста Іван Іванович (https://erau.unba.org.ua/profile/36627) додатково АО "Клочков та партнери";

Гурська Анастасія Сергіївна (https://erau.unba.org.ua/profile/48680) додатково АО "Клочков та партнери";

Черевко Артем Сергійович (https://erau.unba.org.ua/profile/52282) в АО "Клочков і партнери" не зазначено, а зазначене в АО "Клочков та партнери" безпідставно, обліковується в Рада адвокатів Київської області - фіктивний адвокат.

ЄРАУ відображає адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність в формі цього АО не зареєстрованих учасниками фіктивних адвокатів:

Колос Марія Миколаївна (https://erau.unba.org.ua/profile/47236);

Кудрявцев Олександр Владиславович (https://erau.unba.org.ua/profile/39858) з помічником Сенько Анастасія Вадимівна;

Сидоренко Костянтин Олександрович (https://erau.unba.org.ua/profile/36419);

Скалозуб Наталія Олександрівна (https://erau.unba.org.ua/profile/62990).

Учасниками Адвокатське об'єднання "Аструм" (42659204) значаться:

Член Ради адвокатів міста Києва Назаренко Діана Леонідівна (https://erau.unba.org.ua/profile/37483) з помічником Павленко Олексій Олексійович;

Назаренко Олексій Юрійович (https://erau.unba.org.ua/profile/66988).

Учасниками Адвокатське об'єднання "Ассертор" (39344983) значаться:

Член Ради адвокатів міста Києва Пукало Ростислав Богданович (https://erau.unba.org.ua/profile/36331);

Волошинович Олег Петрович (https://erau.unba.org.ua/profile/32285);

Гичка Надія Богданівна (https://erau.unba.org.ua/profile/66126).

ЄРАУ відображає адвокатом, який здійснює адвокатську діяльність в формі цього АО не зареєстрованого учасником фіктивного адвоката

38) Щудла Андрій Михайлович (https://erau.unba.org.ua/profile/66261).

Учасниками Адвокатське об'єднання "Монітум" (40944928) значаться:

39) Голова Кваліфікаційної палати КДКА м. Києва Нагорний Олександр Костянтинович (https://erau.unba.org.ua/profile/40794) зазначено неіснуюче АО Monitum, з помічниками Лісовенко Владлена Ігорівна, Ґальчанський Федір В'ячеславович - фіктивний адвокат.

40) Карчагін Сергій Володимирович (https://erau.unba.org.ua/profile/42707) діяльність в цьому АО не зазначано, а містить Індивідуальна адвокатська діяльність і в АО "КАРЧАГІН, КОЛОШИН ТА ПАРТНЕРИ", обліковується в Рада адвокатів Дніпропетровської області - фіктивний адвокат.

ЄРАУ відображає адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність в формі цього АО не зареєстрованих учасниками фіктивних адвокатів:

41) Єлєнін Сергій Михайлович (https://erau.unba.org.ua/profile/58081) зазначено неіснуюче АБ Monitum;

42) Кульчицький Олександр Вікторович (https://erau.unba.org.ua/profile/24692) зазначено неіснуюче АО Monitum;

43) Остронос Ігор Віталійович (https://erau.unba.org.ua/profile/17783) зазначено неіснуюче АО Monitum

44) Член Ради адвокатів міста Києва Якима Євгеній Іванович (https://erau.unba.org.ua/profile/30986) зазначено неіснуюче АО Monitum.

Учасниками Адвокатське об'єднання "Маршаллєр і партнери" (41783725) значаться:

Член Ради адвокатів міста Києва Ярош Зоя Володимирівна (https://erau.unba.org.ua/profile/41871);

Член КДКА м.Києва Тимченко Тетяна Анатоліївна (https://erau.unba.org.ua/profile/36415).

ЄРАУ відображає адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність в формі цього АО не зареєстрованих учасниками фіктивних адвокатів:

45) Полинько Олександр Анатолійович (https://erau.unba.org.ua/profile/31360);

46) Третьяк Ніна Михайлівна (https://erau.unba.org.ua/profile/30584).

Учасниками Адвокатське об'єднання "Адвокат Черезов і партнери" (40153730) значаться:

Представник адвокатів від міста Києва у складі РАУ Черезов Ігор Юрійович (https://erau.unba.org.ua/profile/9283)

47) Літуча Ганна Миколаївна (https://erau.unba.org.ua/profile/64941) зазначено АО "Енджі Лекс" учасником якого не являється, обліковується в Рада адвокатів Київської області - фіктивний адвокат.

Учасниками Адвокатське об'єднання "Енджі лекс" (43244296) значаться:

Представник адвокатів від міста Києва у складі РАУ Черезов Ігор Юрійович (https://erau.unba.org.ua/profile/9283)

48) Іващенко Юрій Іванович (https://erau.unba.org.ua/profile/26044) зазначено Індивідуальна адвокатська діяльність, обліковується в Рада адвокатів Київської області - фіктивний адвокат.

Веремійчук Кім Олександрович (https://erau.unba.org.ua/profile/27415) обліковується в Рада адвокатів Київської області.

ЄРАУ відображає адвокатом, який здійснює адвокатську діяльність в формі цього АО не зареєстрованого учасником фіктивного адвоката

Літуча Ганна Миколаївна (https://erau.unba.org.ua/profile/64941) обліковується в Рада адвокатів Київської області.

Учасниками Адвокатське об'єднання "Волощук та партнери" (33551700) значаться:

Член КДКА м.Києва Волощук Володимир Вікторович (https://erau.unba.org.ua/profile/38915);

49) Суслова Ірина Олександрівна (https://erau.unba.org.ua/profile/36955) зазначено неіснуюче АО "СВС Партнери" - фіктивний адвокат.

50) Філевський Ростислав Миколайович (https://erau.unba.org.ua/profile/31213) додатково зазначено Індивідуальна адвокатська діяльність, обліковується в Рада адвокатів Київської області - фіктивний адвокат.

Відішенко Олександр Володимирович (https://erau.unba.org.ua/profile/27908) обліковується в Рада адвокатів Київської області. ЄРАУ відображає адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність в формі цього АО не зареєстрованих учасниками фіктивних адвокатів:

51) Урахова Ольга Олександрівна (https://erau.unba.org.ua/profile/67272);

52) Корабецька Марія Олександрівна (https://erau.unba.org.ua/profile/55216).

Учасниками Адвокатське об'єднання "Солодко і партнери" (39457271) значаться:

53) Солодко Євгеній Вікторович (https://erau.unba.org.ua/profile/36528) Євген як адвокат та член КДКА м.Києва додатково зазначено АО "Саєнко Харенко" учасником якого не є із помічником Симоненко Злата Віталіївна - фіктивний адвокат

54) Симоненко Злата Віталіївна (https://erau.unba.org.ua/profile/53592) в цьому АО не значиться, а зазначено АО "САЄНКО ХАРЕНКО" - фіктивний адвокат.

ЄРАУ відображає адвокатом, який здійснює адвокатську діяльність в формі цього АО не зареєстрованого учасником фіктивного адвоката

55) Карташова Карина Ігорівна (https://erau.unba.org.ua/profile/63310) додатково зазначено АБ "АНДРІЯ ЗАРИЦЬКОГО", обліковується в Рада адвокатів Київської області.

Учасниками Адвокатське об'єднання "Адвокатська група "Солодко і партнери" (33998416) значаться:

Солодко Євгеній Вікторович (https://erau.unba.org.ua/profile/36528) Євген як адвокат та член КДКА м.Києва в цьому АО не зазначений, а зазначено АО "Солодко і партнери" та АО "САЄНКО ХАРЕНКО" учасником якого не є із помічником Симоненко Злата Віталіївна - фіктивний адвокат

Рачковський Вадим Віталійович (https://erau.unba.org.ua/profile/37665)

ЄРАУ відображає адвокатом, який здійснює адвокатську діяльність в формі цього АО не зареєстрованого учасником фіктивного адвоката

56) Сотник Олена Сергіївна (https://erau.unba.org.ua/profile/36542) з помічником Турська Олена Марківна, адвокатська діяльність зупинена на підставі заяви.

Учасниками Адвокатське об'єднання "Саєнко Харенко" (38705584) значаться:

Саєнко Володимир Володимирович (https://erau.unba.org.ua/profile/38758) з помічником Ніколайчик Олександр Сергійович;

Харенко Михайло Володимирович (https://erau.unba.org.ua/profile/42931).

ЄРАУ відображає адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність в формі цього АО не зареєстрованих учасниками фіктивних адвокатів:

Солодко Євгеній Вікторович (https://erau.unba.org.ua/profile/36528) Євген як член КДКА м.Києва із помічником Симоненко Злата Віталіївна;

57) Адонін Володимир Володимирович (https://erau.unba.org.ua/profile/16527)

58) Бідах Анастасія Миколаївна (https://erau.unba.org.ua/profile/55582)

59) Верланов Сергій Олексійович (https://erau.unba.org.ua/profile/22724) право на заняття адвокатською діяльністю зупинено згідно п.1 ч.1 ст.31

60) Воронов Ігор Олександрович (https://erau.unba.org.ua/profile/49259)

61) Данилейко Аліна Олександрівна (https://erau.unba.org.ua/profile/65576) обліковується в Рада адвокатів Полтавської області

62) Даскалюк Оксана Леонідівна (https://erau.unba.org.ua/profile/66969) обліковується в Рада адвокатів Чернівецької області

63) Друг Олександр Миколайович (https://erau.unba.org.ua/profile/63836)

64) Заєць Жанна Юріївна (https://erau.unba.org.ua/profile/66646) Індивідуальна адвокатська діяльність

65) Климчук Олег Анатолійович (https://erau.unba.org.ua/profile/10660) обліковується в Рада адвокатів Київської області

66) Колос Катерина Олександрівна (https://erau.unba.org.ua/profile/53135)

67) Колток Олексій Іванович (https://erau.unba.org.ua/profile/53988)

68) Кочерга Дмитро Олександрович (https://erau.unba.org.ua/profile/39353) обліковується в Рада адвокатів Київської області

69) Махінова Анжела Михайлівна (https://erau.unba.org.ua/profile/38002) з помічниками Гонтар Олеся Віталіївна, Микуляк Вікторія Михайлівна

70) Мірошников Євген Михайлович (https://erau.unba.org.ua/profile/57943) Член Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ обліковується в Рада адвокатів Донецької області

71) Плющ Аліна Ігорівна (https://erau.unba.org.ua/profile/30897) з помічником Гринишин Михайло Олегович обліковується в Рада адвокатів Київської області

72) Позичанюк Кузьма Ігоревич (https://erau.unba.org.ua/profile/52266) Індивідуальна адвокатська діяльність обліковується в Рада адвокатів Вінницької області

73) Противень Сергій Леонідович (https://erau.unba.org.ua/profile/65719) обліковується в Рада адвокатів Полтавської області

74) Слесарчук Вадим Михайлович (https://erau.unba.org.ua/profile/24576) обліковується в Рада адвокатів Житомирської області

75) Сліпачук Тетяна Володимирівна (https://erau.unba.org.ua/profile/36451) з помічником Полатайко Микита Дмитрович

76) Смірнов Сергій Валерійович (https://erau.unba.org.ua/profile/33264) з помічником Василина Дмитро Іванович

77) Тараник Дмитро Петрович (https://erau.unba.org.ua/profile/32059) обліковується в Рада адвокатів Київської області

78) Ющенко Тетяна Василівна (https://erau.unba.org.ua/profile/55351) Індивідуальна адвокатська діяльність обліковується в Рада адвокатів Чернігівської області

79) Яремко Володимир Володимирович (https://erau.unba.org.ua/profile/46075) з помічниками Солонська Олена Миколаївна, Лаврушина Владлена Русланівна обліковується в Рада адвокатів Київської області

80) Симоненко Злата Віталіївна (https://erau.unba.org.ua/profile/53592)

Учасниками Адвокатське об'єднання "П.Р.С. і компанія" (34716194) значаться:

Член КДКА м.Києва Бєгунова Ольга Олексіївна (https://erau.unba.org.ua/profile/34053) з помічником Богомазов Павло Сергійович;

Селецька Олена Віталіївна (https://erau.unba.org.ua/profile/30458);

Шутий Сергій Михайлович (https://erau.unba.org.ua/profile/30747) з помічниками Бутенко Олександр Анатолійович, Крижановський Віктор Валентинович.

ЄРАУ відображає адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність в формі цього АО не зареєстрованих учасниками фіктивних адвокатів:

81) Бутенко Олександр Анатолійович (https://erau.unba.org.ua/profile/63752);

82) Розов Олександр Сергійович (https://erau.unba.org.ua/profile/58572);

83) Трикоза Василь Васильович (https://erau.unba.org.ua/profile/49201);

84) Шутий Дмитро Сергійович (https://erau.unba.org.ua/profile/50104).

Учасниками Адвокатське об'єднання "Константа-лекс" (39013242) значаться:

Алієв Гідаят Закір-Огли (https://erau.unba.org.ua/profile/33327)

85) Мартиненко Юрій Володимирович (https://erau.unba.org.ua/profile/37428) вказано Індивідуальна адвокатська діяльність - фіктивний адвокат;

Член КДКА м.Києва Розметов Ровшанбек Назарович (https://erau.unba.org.ua/profile/36501);

86) Трофімов Сергій Станіславович (https://erau.unba.org.ua/profile/37365) вказано Індивідуальна адвокатська діяльність - фіктивний адвокат;

Усенко Микола Миколайович (https://erau.unba.org.ua/profile/42898) вказано АО "ЄВРО-ЗАХИСТ-КОНСАЛТИНГ".

Учасниками Адвокатське об'єднання "Дерев'янчук, Макаренко та партнери" (42090825) значаться:

Член КДКА м.Києва Дерев'янчук Володимир Анатолійович (https://erau.unba.org.ua/profile/39599);

Макаренко Андрій Миколайович (https://erau.unba.org.ua/profile/9047) АО "Адвокатська Фірма" Александров та партнери" Рада адвокатів Кіровоградської області;

Слободян Дмитро Богданович (https://erau.unba.org.ua/profile/32015)

Учасниками Адвокатське об'єднання "Український правовий альянс" (38569864) значаться:

Член ВКДКА від м.Києва Кострюков Валерій Іванович (https://erau.unba.org.ua/profile/38874) з помічниками Осадчий Святослав Сергійович, Драговоз Тарас Григорович

Кострюков Дмитро Валерійович (https://erau.unba.org.ua/profile/38875) з помічником Слюсаренко Дмитро Аркадійович. ЄРАУ відображає адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність в формі цього АО не зареєстрованих учасниками фіктивних адвокатів:

87) Ісаєв Ігор Сергійович (https://erau.unba.org.ua/profile/56369)

88) Кострюкова Людмила Миколаївна (https://erau.unba.org.ua/profile/63671)

89) Осадчий Святослав Сергійович (https://erau.unba.org.ua/profile/65990)

90) Савенецька-Фурс Тетяна Володимирівна (https://erau.unba.org.ua/profile/56492)

91) Скрицький Микола Казимирович (https://erau.unba.org.ua/profile/36351)

92) Слюсаренко Дмитро Аркадійович (https://erau.unba.org.ua/profile/67207)

93) Третьяк Сергій Юрійович (https://erau.unba.org.ua/profile/61329)

94) Уздемир Аркадій Едуардович (https://erau.unba.org.ua/profile/60083)

Учасниками Адвокатське об'єднання "Ін траст" (41863799) значаться:

Болдін Максим Якович (https://erau.unba.org.ua/profile/29257) з помічниками Лях Роман Миколайович, Сідоров Дмитро Дмитрович, Ключ Тетяна Вікторівна, Сулима Максим Іванович, обліковується в Рада адвокатів Одеської області;

95) Покрова Леонід Юрійович (https://erau.unba.org.ua/profile/51129) з помічниками Лебеденко Максим Борисович, Соколова Ольга Анатоліївна додатково вказано Індивідуальна адвокатська діяльність - фіктивний адвокат.

ЄРАУ відображає адвокатом, який здійснює адвокатську діяльність в формі цього АО не зареєстрованого учасником фіктивного адвоката

96) Член Ради адвокатів міста Києва Корінна Надія Миколаївна (https://erau.unba.org.ua/profile/39323).

Учасником Адвокатського бюро "Надії Корінної" (39047030) значиться:

Член Ради адвокатів міста Києва Корінна Надія Миколаївна (https://erau.unba.org.ua/profile/39323) про здійснення адвокатської діяльності в формі АБ не зазначено, натомість вказано про індивідуальну адвокатську діяльність та діяльність в формі АО "ІН ТРАСТ" учасником якого не являється - фіктивний адвокат.

Учасником Адвокатського бюро "Анна Литвин і партнери" (39711929) значиться:

Член Ради адвокатів міста Києва Литвин Анна Олександрівна (https://erau.unba.org.ua/profile/14718) з помічником Бобильова Олена Вікторівна

Учасником Адвокатського бюро "Владислав Ситюк і партнери" (42296762) значиться:

Член Ради адвокатів міста Києва Ситюк Владислав Вадимович (https://erau.unba.org.ua/profile/37372) він же Голова Комітету з питань медіації НААУ.

Учасником Адвокатського бюро "Катерини Нікітюк" (42845038) значиться:

Член КДКА м.Києва Нікітюк Катерина Олександрівна (https://erau.unba.org.ua/profile/37517) з помічником Миронюк Вікторія Юріївна

Серед адвокатів індивідуальною адвокатською діяльністю значаться:

Секретар Ради адвокатів міста Києва Кравчук Cергій Миколайович (https://erau.unba.org.ua/profile/10960) він же член Ради адвокатів міста Києва;

Члени Ради адвокатів міста Києва:

Березюк Олег Валерійович (https://erau.unba.org.ua/profile/33948),

Джяутов Валерій Вінцентасович (https://erau.unba.org.ua/profile/38176),

Мироненко Тетяна Володимирівна (https://erau.unba.org.ua/profile/36774),

Циганков Андрій Ігорович (https://erau.unba.org.ua/profile/41999) він же Голова Комітету з питань адвокатської етики при НААУ;

Голова Дисциплінарної палати КДКА Риков Вадим Володимирович (https://erau.unba.org.ua/profile/36513);

Члени КДКА м.Києва:

Дрюк Олексій Миколайович (https://erau.unba.org.ua/profile/38408),

Гнатюк Тетяна Віталіївна (https://erau.unba.org.ua/profile/44080),

Угрінчук Едуард Романович (https://erau.unba.org.ua/profile/42887);


Березень 2020           Роман Трускавецький

Написати відгук

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Погано           Добре