L
A
G
E
L
P
L
E
H
  • 9:00 - 18:00

    РОБОЧІ ГОДИНИ ПН. - ПТ.

    Київ, Новозабарська, 2/6

Вирішення судових, досудових та позасудових спорів

Залишити заявку

Захист прав та законних інтересів від усякого посягання полягає у вирішенні спорів передбаченими або допустимими законами України способами.

Позасудовий, досудовий та судовий порядок вирішення спорів

За відсутності відповідних домовленостей чи відмови у задоволенні рекламацій, претензій, скарг (заяв) в позасудовому або досудовому порядку врегулювання спору - він підлягає вирішенню судом.

Цивільна, господарська та адміністративна юрисдикція судів, договірна підсудність

В залежності від осіб, стосунків між ними, підстав позову та позовних вимог спори розглядаються судами загальної (цивільної) юрисдикції, господарськими та адміністративними судами, а рішення цих судів можуть переглядатись їх апеляційними та касаційними інстанціями, Верховним Судом. У спеціальних, окремо обумовлених випадках спори вирішуються третейським судом та міжнародними судовими органами (договірна підсудність).

Досвід фахівців LegalHelp у вирішенні спорів

Фахівці LegalHelp мають позитивний досвід, спроможні визначити спірні стосунки та надати їм правову оцінку для вірогідності перспектив вирішення спору, а в разі порушення прав чи законних інтересів – гідно захищати їх шляхом складання усіх необхідних документів (по суті і процесуальних) та відповідного представництва перед особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, в судах усіх інстанцій.

Багаторічний досвід фахівців LegalHelp дозволяє якісно та ефективно вирішувати трудові, житлові, сімейні, спадкові, земельні, митні, корпоративні, авторські, податкові тощо в межах цивільних, господарських, адміністративних та спорів за провадженнями у справах про адміністративні правопорушення.

Прайс юридичних послуг LegalHelp з вирішення спорів

Назва юридичних послуг LegalHelp з вирішення спорів за актуальними тарифами, станом на 01.01.2020

Вартість юридичних послуг.
Ціна в грн. від

Представництво перед органами державної влади і місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами зі спірних питань: 3000
1. Участь у розгляді заперечень до актів перевірок; 3000
2. Участь у розгляді скарг щодо протиправних рішень дій чи бездіяльності; 3000
3. Участь у розгляді претензій, рекламацій та інших заходах. 3000
Складання проектів звернень: 1000
1. претензій щодо невиконання, неналежного виконання договірних зобов'язань; 1000
2. рекламацій щодо повноти, комплектності та якості продукції. 1000
Представництво в судах загальної юрисдикції, адміністративних та господарських судах,їх апеляційних та касаційних інстанціях за наявних судових спорів: 3000
1. Складання заяв по суті та з процесуальних питань в загальному, господарському та адміністративному судочинства спрощеного позовного, позовного, наказного окремого проваджень та проваджень у справах про оскарження рішень третейських судів, оспорювання рішень міжнародних комерційних арбітражів, надання дозволу на примусове виконання рішень третейських судів, відновлення втраченого судового провадження: 500
1.1 Позовних заяв; 3000
1.1 Зустрічних позовів; 3000
1.2 Заяв про зміну предмету чи підстав позову; 500
1.3 Відзивів на позов; 1000
1.4 Відповідей на відзиви; 1000
1.5 Заперечень на відповіді; 1000
1.6 Пояснень третьої особи щодо позовів або відзивів; 500
1.7 Відмов позивача від позову; 500
1.8 Визнань позову відповідачем; 500
1.9 Мирових угод сторін; 3000
1.10 Заяв про перегляд заочних рішень; 3000
1.11 Заяв про скасування рішення третейського суду; 3000
1.12 Заяв про скасування рішення міжнародного комерційного арбітражу; 3000
1.13 Заяв про визнання і надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу; 3000
1.14 Заяв про визнання і надання дозволу на добровільне виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу про стягнення грошових коштів; 3000
1.15 Клопотань про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду; 1000
1.16 Клопотань про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню; 1000
1.17 Заперечень проти клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню; 1000
1.18 Заяв про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду; 1000
1.19 Заяв про відновлення втраченого судового провадження 1000
1.20 Заяв про виправлення помилки, допущеної при оформленні або видачі виконавчого документу 500
1.21 Заяв про визнання виконавчого документу таким, що не підлягає виконанню 1000
1.22 Заяв про поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа 1000
1.23 Заяв про відмову стягувача від примусового виконання в процесі виконання рішення 500
1.24 Заяв про відстрочення або розстрочення виконання рішення 1000
1.25 Заяв про встановлення чи зміну способу або порядку виконання рішення 1000
1.26 Заяв про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником 500
1.27 Заяв про накладення арешту на грошові кошти, які перебувають на рахунках (вкладах) чи на зберіганні у банках, інших фінансових установах і належать особі, яка має заборгованість перед боржником 500
1.28 Заяв про скасування тимчасового обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України 1000
1.29 Заяв про заміну сторони її правонаступником 500
1.30 Заяв про визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами 1000
1.31 Апеляційних скарг на судові рішення, постанови та ухвали суду першої інстанції 3000
1.32 Відзивів на апеляційні скарги 1000
1.33 Приєднань до апеляційних скарг 1000
1.34 Доповнень, змін до апеляційних скарг або їх відкликань чи відмов від них 1000
1.35 Касаційних скарг на рішення, ухвали після їх перегляду в апеляційному порядку 3000
1.36 Заяв про зупинення виконання оскарженого рішення суду або зупинення його дії до закінчення перегляду в касаційному порядку 1000
1.37 Відзивів на касаційну скаргу 1000
1.38 Приєднань до касаційної скарги 1000
1.39 Заяв про поворот виконання рішення 1000
1.40 Заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами 3000
1.41 Скарг про порушення права чи свободи рішенням, дією або бездіяльністю виконавця під час виконання судового рішення 1000
1.42 Заяв про відвід судді, секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача 500
1.43 Клопотань про проведення експертизи, у тому числі комісійної, комплексної, додаткової і повторної експертиз 1000
1.44 Клопотань про поновлення та продовження процесуальних строків 1000
1.45 Клопотань про виклик та допит свідка, експерта, спеціаліста, перекладача 500
1.46 Клопотань про огляд та участь в огляді доказів за їх місцезнаходженням 500
1.47 Клопотань про огляд речових доказів, що швидко псуються 500
1.48 Заяв про огляд судом веб-сайту (сторінки), інших місць збереження даних в мережі Інтернет з метою встановлення та фіксування їх змісту 500
1.49 Клопотань про залучення спеціаліста для огляду веб-сайту (сторінки), інших місць збереження даних в мережі Інтернет з метою встановлення та фіксування їх змісту 500
1.50 Зауважень з приводу допущених неточностей або неповноти змісту у протоколі вчинення окремої процесуальної дії 500
1.51 Клопотань про повернення оригіналів письмових доказів до набрання судовим рішенням законної сили 500
1.52 Клопотань про повернення речових доказів після їх огляду і дослідження 500
1.53 Заяв про повернення матеріального носія, на якому міститься оригінал електронного доказу, після його дослідження 500
1.54 Заяв про забезпечення позову: 1000
1.54.1 накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти 1000
1.54.2 забороною вчиняти певні дії 1000
1.54.3 встановленням обов’язку вчинити певні дії 1000
1.54.4 забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві чи виконувати щодо нього інші зобов’язання 1000
1.54.5 зупиненням продажу арештованого майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту 1000
1.54.6 зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа, який оскаржується боржником у судовому порядку 1000
1.54.7 передачею речі, яка є предметом спору, на зберігання іншим особам, які не мають інтересу в результаті вирішення спору 1000
1.54.8 зупиненням митного оформлення товарів чи предметів 1000
1.54.9 арештом морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги 3000
1.54.10 іншими заходами, необхідними для забезпечення ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав та інтересів, якщо такий захист або поновлення не забезпечуються заходами, зазначеними вище 1000
1.55 Заяв про заміну одного заходу забезпечення позову іншим 1000
1.56 Заяв про забезпечення доказів 1000
1.57 Заяв про витребування доказів 1000
1.58 Заяв про застосування заходів процесуального примусу до учасників судового процесу та інших осіб, присутніх у судовому засіданні 500
1.58.1 попередження 500
1.58.2 видалення із залу судового засідання 500
1.58.3 тимчасового вилучення доказів для дослідження судом 500
1.58.4 привід свідка 500
1.58.5 Стягнення штрафу 500
1.59 Заяв про об’єднання, роз'єднання позовів 1000
1.60 Заяв про звільнення від оплати повністю або частково, чи відстрочення або розстрочення сплати судових витрат 1000
1.61 Клопотань про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами у зв'язку з їх неспівмірністю 1000
1.62 Повідомлень суду про зміну місця проживання (перебування, знаходження), роботи, служби. 300
1.63 Повідомлень суду про неможливість з поважних причин прибути до суду 300
1.64 Повідомлень суду про причини неявки в судове засідання 500
1.65 Заяв про розгляд справи без участі сторони 300
1.66 заяв про ухвалення додаткового рішення 500
1.67 заяв про виправлення допущених в судовому рішенні описки, очевидних арифметичних помилок 500
1.67.1 заяв про роз'яснення ухваленого судового рішення 500
1.67.2 допомога у вирішенні цивільних, господарських, трудових, корпоративних, земельних, кредитних, податкових та інших спорів 3000
1.67.3 визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень як індивідуальних актів суб'єкта владних повноважень 3000
1.67.4 визнання незаконними рішень органів державної влади та місцевого самоврядування 3000
1.67.5 визнання недійсними кредитних договорів 3000
1.67.6 визнання недійсними договорів укладених в результаті помилки чи обману, мнимих та удаваних угод 3000
1.67.7 визнання недійсними договорів забезпечення виконання зобов'язань (поруки, іпотеки) 3000
1.67.8 визнання недійсними споживчих договорів, укладених в результаті нечесної підприємницької практики 3000
1.67.9 спростування недостовірної інформації в мережі Інтернет, друкованих засобах масової інформації, радіо та телебаченні. 3000
1.67.10 Стягнення заборгованості та відшкодування збитків 3000
1.67.11 Стягнення неустойки (пені, штрафів) 3000
Відшкодування шкоди 3000
- моральної, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи 3000
- завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист 3000
- завданої прийняттям закону про припинення права власності на певне майно 3000
- завданої у стані крайньої необхідності 3000
- юридичною або фізичною особою, завданої їхнім працівником чи іншою особою 3000
- завданої органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування 3000
- завданої посадовою або службовою особою органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування 3000
- завданої органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування у сфері нормотворчої діяльності 3000
- завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення 3000
- завданої малолітньою особою 3000
- завданої неповнолітньою особою 3000
- завданої неповнолітньою особою після набуття нею повної цивільної дієздатності 3000
- завданої кількома малолітніми особами 3000
- завданої кількома неповнолітніми особами 3000
- батьками, позбавленими батьківських прав 3000
- завданої недієздатною фізичною особою 3000
- завданої фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена 3000
- завданої фізичною особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними 3000
- завданої джерелом підвищеної небезпеки 3000
- завданої внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки 3000
- ядерної 3000
- завданої спільно кількома особами 3000
- яка застрахувала свою цивільну відповідальність 3000
- завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я 3000
- завданої фізичній особі під час виконання нею договірних зобов'язань 3000
- завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я малолітньої або неповнолітньої особи 3000
- завданої смертю потерпілого 3000
Забезпечення усіх видів адвокатської діяльності 0


Виберіть підкатегорію