L
A
G
E
L
P
L
E
H
  • 9:00 - 18:00

    РОБОЧІ ГОДИНИ ПН. - ПТ.

    Київ, Новозабарська, 2/6

Послуги складання документів державної реєстрації утворення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб, банкрутства фізичних осіб.

Залишити заявку

Створення, реорганізація або ліквідація підлягає безумовній державній реєстрації. Державна реєстрація заснованих господарюючих суб'єктів та інших утворень може відбуватися як юридичних осіб, так і без утворення юридичної особи. Абсолютно усі юридичні особи в Україні можуть перебувати в господарських стосунках, однак, деяким установам законом заборонено здійснювати господарську (підприємницьку) діяльність з метою отримання прибутку!

Державна реєстрація утворення юридичної особи

відбувається за заявочним принципом у визначені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" строки. В залежності від організаційно-правової форми юридичної особи законом встановлено вимоги до мінімальної кількості її засновників (учасників), а також вимоги до назв та змісту документів, які подаються для державної реєстрації. В разі невідповідності або суперечності документів чи їх наповнення закону передбачено зупинення державної реєстрації із встановленням строку на виправлення допущених помилок та відмову у державній реєстрації юридичної особи. Після державної реєстрації та внесення відомостей до Державного реєстру реєстраційні документи (статут, положення) набувають статусу локальних нормативних документів, а у юридичної особи та її посадових осіб виникають права та обов'язки - відповідно.

Суттєво відрізняються вимоги до реєстраційних документів господарюючих суб'єктів приватних юридичних осіб та господарських товариств, об’єднань підприємств, непідприємницьких товариств.

Реорганізація юридичних осіб

може здійснюватись добровільно або в примусовому порядку і передбачає злиття кількох юридичних осіб, приєднання до іншої юридичної особи, поділ на кілька юридичних осіб, виділ із юридичної особи та перетворення в юридичну особу іншої організаційно-правової форми.

Ліквідація юридичних осіб

направлена на припинення існування юридичної особи із внесенням запису до Державного реєстру. Може відбуватись добровільно або в примусовому порядку із різних причин: у зв'язку із закінченням строку, на який було утворено юридичну особу чи досягнення певної мети задля якої утворювалась; втрати права здійснювати певний вид діяльності чи забороною його здійснювати; стійкою неплатоспроможністю (банкрутством) тощо.

Державній реєстрації створення шляхом заснування, реорганізації чи ліквідації (припинення) завжди передує складання документів, які містять в собі рішення учасників чи відповідних органів із визначених законодавством питань.

LegalHelp розробляє власні проекти необхідних документів і здійснює представництво та супровід на всіх стадіях їх формування та державної реєстрації.

Прайс юридичних послуг LegalHelp з реєстрації, реорганізації та ліквідації

Назва юридичних послуг LegalHelp з реєстрації, реорганізації та ліквідації за актуальними тарифами, станом на 01.01.2020

Вартість юридичних послуг.
Ціна в грн. від

Реєстрація, реорганізація та ліквідація ФОП, ПП, ТОВ, АТ, об’єднань підприємств, об’єднань громадян, благодійних фондів, політичних партій, кооперативів, ЗМІ.

 300

Підготовка проектів реєстраційних документів (протоколів, рішень, статутів, заяв тощо) створення

 3000

1. господарюючих суб’єктів фізичних осіб (ФОП)

 300

2. господарюючих суб’єктів приватних юридичних осіб та господарських товариств

 3000

2.1 приватного підприємства

 3000

2.2 фермерського господарства

 3000

2.3 товариства з обмеженою відповідальністю

 3000

2.4 товариства з додатковою відповідальністю

  5000

2.5 Повного товариства

  5000

2.6 командитного товариства

  5000

2.7 публічного акціонерного товариства

  8000

2.8 приватного акціонерного товариства

  8000

3. об’єднань підприємств

  7000

3.1 асоціації

  7000

3.2 корпорації

  7000

3.3 консорціуму

  7000

3.4 концерну

  7000

3.5 холдингу

  7000

4. непідприємницьких товариств

 1000

4.1 політичних партій

 80000

4.2 благодійних фондів

 3000

4.3 кооперативів (житлово-будівельних, гаражних, транспортних, туристичних, садово-городніх, торговельно-закупівельних, освітніх, медичних тощо)

 5000

4.3.1 виробничих

 5000

4.3.2 обслуговуючих

 5000

4.3.3 споживчих

 5000

4.4 громадських об’єднань (організацій та спілок)

 1000

4.4.1 дитячих, молодіжних

 1000

4.4.2 професійних, демографічних, творчих, спортивних, культурно-просвітницьких, науково-технічних

 4000

4.4.3 правозахисних

 1000

4.4.4 економічних

 5000

4.4.5 соціальних

 1000

4.4.6 культурних

 1000

4.4.7 екологічних

 1000

5. засобів масової інформації (ЗМІ)

 3000

6. дочірніх підприємств

 3000

7. відокремлених структурних підрозділів

 1000

7.1 представництв, у тому числі іноземних

 5000

7.2 філій

 1000

Підготовка проектів реєстраційних документів (протоколів, рішень, статутів, заяв тощо) припинення юридичних осіб в результаті реорганізації

 10000

1. злиття

 10000

2. приєднання

 10000

3. поділ

 10000

4. виділ

 10000

5. перетворення

 10000

Підготовка проектів реєстраційних документів (протоколів, рішень, заяв, звернень тощо) припинення юридичних осіб в результаті ліквідації

 8000

1. за рішенням учасників

 8000

2. за рішенням органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами

 8000

3. за позовом учасника

 10000

4. у зв’язку з банкрутством

 30000

Підготовка проектів реєстраційних документів (протоколів, рішень, заяв, звернень тощо), у тому числі договорів відчуження корпоративних прав щодо реєстрації змін до статутних документів та інформації, що міститься в Державному реєстрі.

 3000

Підготовка проектів реєстраційних документів (протоколів, рішень, заяв, звернень тощо) щодо ліквідації відокремлених структурних підрозділів (представництв, філій)

 5000