L
A
G
E
L
P
L
E
H
  • 9:00 - 18:00

    РОБОЧІ ГОДИНИ ПН. - ПТ.

    Київ, Новозабарська, 2/6

Юридичні послуги з реєстрації, реорганізації, ліквідації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців є основою в роботі LegalHelp, зокрема здійснювати юридичний супровід діяльності та забезпечувати вирішення спорів.

Залишити заявку
Реєстрація, реорганізація і ліквідація

Можливість вибору оптимального режиму оподаткування, окрім інших чинників, залежить від організаційно-правової форми. Заснування господарюючого суб'єкта, зміна організаційно-правової форми юридичної особи чи припинення її діяльності, а також, банкрутство фізичної особи - підлягають державній реєстрації.

Юридичний супровід

LegalHelp повністю супроводжує своїх клієнтів у їх діяльності починаючи з розробки локальних документів: статутів, положень, інструкцій, наказів, розпоряджень тощо; складання протоколів, пропозицій (оферт), договорів, вимог, актів, рекламацій, претензій, скарг, заяв, листів тощо до вирішення спорів.

Legal

Врегулювання спірних питань відбувається у досудовому або судовому порядку. В досудовому порядку спір вирішується досягненням згоди сторін змінити та доповнити договір відповідними умовами або задоволенням вимог, претензій чи рекламацій, а в судовому - рішенням суду, що вступило в законну силу.

LegalHelp професійно здійснює юридичне обслуговування та супровід діяльності наданням фахових юридичних послуг і представництва податковим юристом, юристом господарником та адвокатом у цивільних, господарських чи адміністративних стосунках між особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами.

Юридичне обслуговування та супровід LegalHelp складається з видів послуг:

Юридичні послуги

полягають у підготовці проектів документів з реєстрації, реорганізації та ліквідації підприємств (ПП, ТОВ, АТ), складанні договорів, статутів, положень, інструкцій, наказів, розпоряджень, заяв, листів, звернень тощо у створенні, зміні чи припиненні діяльності, її обслуговування та супроводу з метою захисту законних прав та інтересів і від протиправних чи незаконних посягань.

Консалтингові послуги

включають роз'яснення окремих норм чинного законодавства, консультування та оперативна допомога у підготовці відповідних документів фіксації певних явищ і подій, обґрунтування необхідності вчинення чи утримання від вчинення юридично значимих діянь (дій чи бездіяльності).

Представницькі послуги

забезпечують виїзд та безпосередню участь в заходах (нарадах, переговорах, семінарах) клієнтів та їх працівників, представництво клієнтів перед третіми особами (контрагентами, органами державної влади та місцевого самоврядування, посадовими та службовими особами) щодо вирішення нестандартних питань і ситуацій з метою досягнення бажаного результату чи уникнення ризиків настання негативних наслідків.

Правова (правнича) допомога

здійснюється відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" на підставі договору правової (правничої) допомоги щодо представництва в місцевих судах усіх юрисдикцій, їх апеляційних та касаційних інстанціях в якості позивача, відповідача, третьої особи, а також, в якості захисника у справах про адміністративні правопорушення, кримінальних провадженнях щодо свідка, потерпілого, затриманого, підозрюваного, обвинуваченого, підсудного та засудженого.

Юридичні послуги віддалено (on-line).

Юридичне обслуговування та супровід діяльності клієнтів на території України здійснюється в Києві юристом, податковим юристом, юристом господарником та адвокатом LegalHelp з юридичного аудиту (Due Diligence), інших категорій, напрямків і специфіки віддалено, в режимі онлайн (on-line), що не потребує забезпечення чи створення робочого місця або його обладнання. В офісі клієнта та інших місцях фахівці LegalHelp можуть знаходитись лише в обумовленому відповідним договором порядку в разі такої потреби.

Прейскурант тарифів LegalHelp в Україні відповідних цін та вартості юридичних послуг супроводу діяльності та обслуговування

Прайс юридичних послуг LegalHelp

Назва юридичних послуг LegalHelp за актуальними тарифами, станом на 01.01.2020

Вартість юридичних послуг.
Ціна в грн. від

Підготовка проектів реєстраційних документів (протоколів, рішень, статутів, заяв тощо) створення господарюючих суб’єктів фізичних та юридичних осіб (приватного підприємства, товариства з обмеженою, додатковою відповідальністю, повного,  командитного, публічного чи приватного акціонерного товариства, об’єднань підприємств у формі асоціації, корпорації, консорціуму, концерну, холдингу), непідприємницьких товариств (політичних партій, благодійних фондів, кооперативів, громадських об’єднань), засобів масової інформації (ЗМІ), а також відокремлених структурних підрозділів (представництв, філій). 3000
Підготовка проектів реєстраційних документів (протоколів, рішень, статутів, заяв, договорів відчуження корпоративних прав тощо) реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення) юридичних осіб. 10000
Підготовка проектів реєстраційних документів (протоколів, рішень, заяв, звернень тощо) припинення юридичних осіб в результаті ліквідації (за рішенням учасників, органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, за позовом учасника), у тому числі шляхом банкрутства, а також відокремлених структурних підрозділів (представництв, філій). 8000
Складання проектів трудових угод, господарських та договорів (правочинів) цивільно-правого характеру за окремими видами зобов’язань, попередніх, публічних, договорів приєднання, змішаних договорів, з відкладальними та скасувальними обставинами, оферт (пропозицій укласти договір): 500
1) купівлі-продажу, поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни (бартеру), дарування (пожертви), ренти, лізингу, позички; 500
2) найму (оренди, суборенди), у тому числі нерухомого майна, житла, земельних ділянок, транспортних засобів; 500
3) підряду, у тому числі побутового, будівельного, на проектні та пошукові роботи, на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт; 1000
4) про надання послуг, у тому числі перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти, чартеру (фрахтування), транспортного експедирування, зберігання, складського зберігання, охорони, страхування, співстрахування, перестрахування, доручення, комісії, субкомісії, управління майном, позики, кредиту, комерційного кредиту, банківського вкладу, банківського рахунка, кредитування рахунка, рахунка умовного зберігання (ескроу), факторингу, ліцензійного на використання об'єкта права інтелектуальної власності, про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, комерційної концесії (субконцесії), про спільну діяльність, простого товариства; 1000
5) відчуження земель сільськогосподарського призначення під час дії мораторію; 3000
6) складання попереднього договору купівлі-продажу земельної ділянки, договорів емфітевзису, суперфіцію та сервітуту земельних ділянок, агентських та брокерських договорів на придбання, відчуження нерухомості (будинків, споруд, квартир), додаткових угод про зміни умов договорів чи їх припинення або розірвання; 1000
Складання проектів локальних нормативних документів: колективного договору, положень, інструкцій. 600
Підготовка проектів наказів, розпоряджень з кадрових питань: приймання, переведення на іншу роботу, відпустки, звільнення з роботи, притягнення до дисциплінарної відповідальності тощо. 300
Складання проектів звернень (заяв, повідомлень, вимог, претензій, рекламацій). 700
Юридичні консультації діяльності з питань охорони праці, інтелектуальної власності, цінних паперів, нерухомості, оподаткування тощо. 300
Підготовка відповідей на звернення та запити. 1100
Due Diligence (юридичний аудит) підприємств, інвестиційної привабливості проектів. 2500
Перевірка на наявність ризиків діяльності, їх оцінка: 2000
1) знешкодження ризиків; 800
2) розробка, впровадження та супровід законних схем оптимізації і мінімізації податкового навантаження, а також здійснення заходів на уникнення інших ризиків діяльності; 400
3) юридичний супровід діяльності, іноземних інвестицій в Україні. 500
Захист від протиправних посягань: 1500
1) супровід перевірок контролюючих органів, процесуальних дій правоохоронних органів; 3000
2) оскарження протиправних рішень, неправомірних дій чи неправомірної бездіяльності; 1000
3) відстоювання прав та законних інтересів самозахистом; 1000
4) представництво перед органами державної влади і місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами (участь у розгляді заперечень до актів перевірок, скарг щодо протиправних рішень дій чи бездіяльності, претензій, рекламацій та інших заходах) 3000
5) представництво в судах загальної юрисдикції, адміністративних та господарських судах, їх апеляційних та касаційних інстанціях 3000
Допомога у вирішенні цивільних, господарських, трудових, корпоративних, земельних, кредитних, податкових та інших спорів складання заяв по суті та з процесуальних питань 3000
1) визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень; 3000
2) визнання недійсними кредитних договорів, у тому числі укладених в результаті помилки чи обману, мнимих та удаваних угод, споживчих договорів, укладених в результаті нечесної підприємницької практики, забезпечення виконання зобов'язань (поруки, іпотеки); 3000
3) визнання незаконними рішень органів державної влади та місцевого самоврядування; 3000
4) стягнення заборгованості та відшкодування збитків, стягнення неустойки (пені, штрафів), відшкодування моральної та матеріальної шкоди; 3000
5) спростування недостовірної інформації в мережі Інтернет, друкованих засобах масової інформації, радіо та телебаченні; 3000
6) забезпечення усіх видів адвокатської діяльності. 0

Виберіть підкатегорію