L
A
G
E
L
P
L
E
H
  • 9:00 - 18:00

    РОБОЧІ ГОДИНИ ПН. - ПТ.

    Київ, Новозабарська, 2/6

Юридичний супровід та обслуговування діяльності

Залишити заявку

Юридичний супровід та обслуговування діяльності підприємств в Києві по Україні

має важливе значення для клієнтів LegalHelp. Вони максимально захищені від вчинення невиправних помилок ведення бізнесу, а відповідно - від невиправданих ризиків та негативних наслідків.

LegalHelp повністю супроводжує своїх клієнтів у їх діяльності починаючи з розробки локальних документів: статутів, положень, інструкцій, наказів, розпоряджень тощо; складання протоколів, пропозицій (оферт), договорів, вимог, актів, рекламацій, претензій, скарг, заяв, листів тощо до вирішення спорів.

Прайс юридичних послуг LegalHelp з юридичного обслуговування та супроводу діяльності

Назва юридичних послуг LegalHelp з юридичного супроводу діяльності за актуальними тарифами, станом на 01.01.2020

Вартість юридичних послуг.
Ціна в грн. від

Due Diligence (юридичний аудит) підприємств, інвестиційної привабливості проектів

 2500

Перевірка наявності ризиків діяльності

 800

Оцінка ризиків діяльності

 2000

Здійснення заходів на уникнення та знешкодження ризиків діяльності

 3000

Розробка законних схем оптимізації і мінімізації податкового навантаження

 3000

Впровадження законних схем оптимізації і мінімізації податкового навантаження

 3000

Юридичний супровід діяльності, у тому числі з іноземними інвестиціями в Україні

 3000

Складання проектів локальних нормативних документів:

 1000

1. статуту;

 1000

2. колективного договору;

 1000

3. положень;

 1000

4. Інструкцій, у тому числі посадових.

 1000

Підготовка проектів інших документів:

 300

1. колективного договору;

 1000

2. трудових угод, контракту з керівником;

 500

3. наказів з кадрових питань: приймання, переведення на іншу роботу, відпустки, звільнення з роботи, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 300

4. розпоряджень з питань здійснення діяльності;

 300

5. договорів про повну чи колективну матеріальну відповідальність;

 300

6. договорів цивільно-правового характеру з громадянами;

 500

7. попередніх, публічних та договорів приєднання.

 1000

Складання проектів оферт (пропозицій укласти договір)

 3000

Складання договорів (правочинів) за окремими видами зобов'язань:

 500

1. купівлі-продажу;

 500

2. поставки;

 500

3. контрактації сільськогосподарської продукції;

 1000

4. міни (бартеру);

 500

5. дарування (пожертви);

 500

6. ренти;

 500

7. найму (оренди, суборенди):

 500

7.1 нерухомого майна (будівель, споруд, нежитлових приміщень);

 500

7.2 житла;

 500

7.3 земельних ділянок;

 300

7.4 транспортних засобів;

 500

8. лізингу;

 1000

9. позички;

 500

10. підряду:

 1000

10.1 побутового;

 1000

10.2 будівельного;

 1000

10.3 на проектні та пошукові роботи;

 1000

10.4 на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт;

 1000

11. про надання послуг:

 1000

11.1 перевезення вантажу;

1000

11.2 Перевезення пасажирів та багажу;

 1000

11.3 Перевезення пошти;

 1000

11.4 чартеру (фрахтування);

 1000

11.5 транспортного експедирування;

 1000

11.6 Зберігання;

 1000

11.7 складського зберігання;

 1000

11.8 охорони;

 1000

11.9 страхування (співстрахування, перестрахування);

 1000

11.10 доручення;

 1000

11.11 комісії (субкомісії);

1000

11.12 управління майном;

1000

11.13 позики;

1000

11.14 Кредиту (комерційного кредиту);

 1000

11.15 банківського вкладу;

 1000

11.16 банківського рахунка;

 1000

11.17 кредитування рахунка;

1000

11.18 рахунка умовного зберігання (ескроу);

 1000

11.19 факторингу;

 1000

11.20 ліцензійного на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

 1000

11.21 про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;

 1000

11.22 про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;

 1000

11.23 комерційної концесії (субконцесії);

1000

11.24 про спільну діяльність;

 1000

11.25 простого товариства.

 1000

Складання багатосторонніх, попередніх, змішаних, з відкладальними та скасувальними обставинами договорів

 3000

Складання попереднього договору купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення під час дії мораторію на відчуження землі

 3000

Складання договорів емфітевзису, суперфіцію та сервітуту земельних ділянок

 1000

Складання додаткових угод про зміни умов договорів чи їх припинення або розірвання

 500

Складання агентських та брокерських договорів на придбання, відчуження нерухомості (будинків, споруд, квартир)

 3000

Складання проектів звернень:

 700

1. Заяв, у тому числі про залік взаємних однорідних вимог;

 700

2. повідомлень,  у тому числі повідомлень про намір скористатися переважним правом укладення договору оренди землі (нерухомості) на новий строк;

 700

3. вимог, у тому числі вимог кредитора в порядку ст.530 ЦК України;

 700

Юридичні консультації в діяльності з питань охорони праці, інтелектуальної власності, цінних паперів, нерухомості 

 300

Підготовка відповідей на звернення та запити фізичних, юридичних осіб, правоохоронних та контролюючих органів 

 1100

Представництво перед органами державної влади і місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами на відстоювання прав та законних інтересів 

 3000

Захист від протиправних посягань 

 3000

1. супровід перевірок контролюючих органів

 3000

2. супровід процесуальних дій правоохоронних органів

 3000

3. оскарження протиправних рішень, неправомірних дій чи неправомірної бездіяльності

 3000