L
A
G
E
L
P
L
E
H
  • 9:00 - 18:00

    РОБОЧІ ГОДИНИ ПН. - ПТ.

    Київ, Новозабарська, 2/6

Створено першу та єдину організацію із усунення причин і умов, що породжують корупцію

В Україні створена та розпочала свою діяльність перша та поки єдина в світі організація з вичищення суспільства від пришвейди тобто усунення причин і умов, що породжують корупцію!

Витяг зі статуту Громадської організації «Правозахисне об’єднання українців в Україні» (Public organization “Legal help association Ukrainians in Ukraine”), ідентифікаційний код 39270765 (у новій редакції) затвердженого Загальними зборами  «Правозахисне об’єднання українців в Україні» (Протокол № 2 від «08» липня 2014 року) та зареєстрованого Оболонським районним управлінням юстиції у м. Києві 08.07.2014 (наказ № 146 від 08.07.2014).

1.1.      ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПРАВОЗАХИСНЕ ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНЦІВ В УКРАЇНІ» (надалі – Організація) заснована на добровільних засадах у відповідності до чинного законодавства України на підставі рішення установчих зборів (Протокол № 1 від «17» червня 2014 року) є неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує фізичних осіб для поширення ідеї вичищення (виявлення, висвітлення, локалізацію і викорінення) суспільних відносин від пришвейди та її наслідків, реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

2.1.  Основною метою діяльності Організації є надання правової допомоги та сприяння соціуму, індивідууму або особі у подоланні пришвейди та її наслідків.

2.2. Явище пришвейди визначається наступними узагальненими критеріями:

2.2.1. Пришвейда – це хвороба людства яка паразитує у суспільстві. Вражений пришвейдою соціум спонукає індивідуума або особу вступати у безглузді стосунки та витрачати власний або залучений ресурс (час, кошти, здоров’я тощо) на вирішення чи оспорювання проблем таких стосунків;

2.2.2. Ознаками ураження пришвейдою є нав’язані індивідууму або особі зобов’язання вчиняти дії або утримуватись від них розраховуючись постійним за тимчасове, вічним за мить, сталим за змінне, цінним за безцінь, сформованим та стиглим за дригке та незріле і таке інше, що задовольняє інтереси пришвейдників;

2.2.3. Симптоми пришвейди:

- наявність безглуздих для індивідуума або особи зобов’язань вступати у непотрібні для нього стосунки;

- зазначення (фіксація) санкцій чи втрат для індивідуума або особи за нехтування вступати у непотрібні для нього стосунки;

- втрачений індивідуумом чи особою ресурс на безглуздя або вірогідність його втрати;

2.2.4. Пришвейда розповсюджується її носіями (пришвейдниками) на різних рівнях суспільних відносин шляхом створення для індивідуума або особи перепон у виконанні зобов’язань та/або досягненні законних прав чи охоронюваних законом інтересів;

2.2.5. Пришвейда проявляється на локальному (місцевому), регіональному, державному та міждержавному рівнях на підставі як договірних так і шляхом закріплення у законодавстві пришвейдних умов;

2.2.6. Пришвейдник(и) – особа або група осіб незалежно від громадянства, віросповідання, расової та іншої приналежності, статусів, звань, нагород, регалій тощо споріднені метою наживи шляхом ураження соціуму пришвейдою, яка своїми діяннями (діями чи бездіяльністю), вчинками чи поступками всупереч здоровому глузду їх вчинення та зневажливо і безсовісно у відношенні до всіх або окремо визначених причетних осіб на тимчасовій чи постійній основі закріплює та спонукає подальше розповсюдження пришвейди серед соціуму.

2.3.      Напрямами діяльності Організації є:

2.3.1. Збір та аналіз інформації про дивні з позиції логіки, здорового глузду, дотепності та доцільності стосунки на предмет наявності ознак ураження пришвейдою чи симптом пришвейди.

2.3.2. Збір, аналіз інформації про пришвейдників та потерпілих від пришвейди.

2.3.3. Визначення стратегії та тактики щодо: виявлення, висвітлення, зупинки розповсюдження (локалізації) та викорінення пришвейди; відновлення потерпілим від пришвейди порушених прав та законних інтересів, відшкодування спричиненої шкоди, компенсації збитків; притягнення пришвейдників до встановленої законом відповідальності.

2.3.4. Надання широкого розголосу матеріалам про: виявлені ознаки ураження пришвейдою чи симптоми пришвейди; встановлених пришвейдників які її розповсюджують та які її організували.

2.3.5. Звернення до національних та міжнародних судових інстанцій, правоохоронних та інших органів у тому числі до спеціальних суб’єктів, як то суб’єктів законодавчої ініціативи, омбудсмена тощо з питань зупинки розповсюдження, локалізації та викорінення пришвейди в межах наявних у них повноважень, відновлення потерпілим від пришвейди порушених прав та законних інтересів, відшкодування спричиненої шкоди, компенсації збитків, притягнення пришвейдників до встановленої законом відповідальності.

2.3.6. Визначення напрямку і форм підтримки розвитку та підвищення ефективності діяльності українців у розбудові і процвітанні єдиної, незалежної, демократичної України, що забезпечить гідне проживання усіх її мешканців, гідну соціальну забезпеченість усіх верств населення, захищеність від посягань на загальнолюдські цінності, культуру, мову, звичаї та потурань від будь кого.

2.3.7. Надання посильної підтримки у грошовій, матеріальній та нематеріальних формах створюваним і діючим проектам: видобутку, виготовлення, підтримання у належному стані та модернізації власних енергоносіїв; енергозбереження; екології; власного виробництва конкурентоспроможної продукції; підвищення ВВП; розвитку належної освіти та медицини; забезпечення соціальної захищеності, визначення, збереження та розповсюдження правдивої історії та культури України;

Написати відгук

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Погано           Добре