L
A
G
E
L
P
L
E
H
  • 9:00 - 18:00

    РОБОЧІ ГОДИНИ ПН. - ПТ.

    Київ, Новозабарська, 2/6

Заява про спростування недостовірної інформації та поновлення порушених прав

Національна асоціація адвокатів України (НААУ)

04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, 2-й поверх

Ідентифікаційний Код ЄДРПОУ: 38488439

Інформація про здійснення зв'язку

тел. (044) 272 1107

офіційний веб-сайт: http://www[крапка]unba[крапка]org[крапка]ua

контакти згідно контактних даних на

сторінці веб-сайту http://unba[крапка]org[крапка]ua/contacts

Телефон: (044) 392-73-71

Факс: (044) 392-73-70

E-mail: info@unba[крапка]org[крапка]ua

Голові НААУ/РАУ Ізовітовій Лідії Павлівні

Заявник: Трускавецький Роман Степанович

04212, м. Київ, вул. Богатирська, 2-А, кв.101

тел. (067) 503-5608

Адреса електронної пошти: legalhelp@bigmir[крапка]net

ЗАЯВА

про спростування недостовірної інформації та поновлення порушених прав

Цим зверненням повідомляється про порушення чинного законодавства та недоліки в діяльності НААУ з висловленням думки щодо її поліпшення із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством прав та інтересів громадян та вимогою про їх поновлення, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями органів адвокатського самоврядування.

Інформація про діяльність організації щодо представників від міста Києва в складі РАУ та в складі ВКДКА, адреси місцезнаходження і контактні дані Ради адвокатів та КДКА міста Києва, голови, заступників, секретаря і членів Ради адвокатів та КДКА міста Києва, відповідно до ч.2 ст.29 Закону України «Про інформацію» вважається предметом суспільного інтересу як така, що забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов'язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо.

Особисте немайнове право адвоката одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність організації, необхідну, відповідно ч.1 ст.5 Закону України «Про інформацію», для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів, закріплено пп.5.1.8. п.5.1. ст.5. Статуту НААУ, яке, на забезпечення незалежності адвокатів (п.1 ч.1 ст.44 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», далі - Закон), згідно завдань адвокатського самоврядування (п.5 ч.1 ст.44 Закону) здійснюється РАУ веденням офіційного веб-сайту НААУ (п.13 ч.4 ст.55 Закону).

На офіційному сайті НААУ (http://unba[крапка]org[крапка]ua/) в якості висновків у стверджувальній формі оприлюднено відомості з недостовірною інформацією щодо:

- представника від міста Києва в складі Ради адвокатів України Черезова Ігоря Юрійовича (сторінка http://unba[крапка]org[крапка]ua/rau, розділи Представник адвокатів міста Києва у складі Ради адвокатів України на сторінці http://kyiv[крапка]unba[крапка]org[крапка]ua/about-ra-kyiv);

- представника від міста Києва в складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кострюкова Валерія Івановича (сторінка http://unba[крапка]org[крапка]ua/vkdk);

- адреси місцезнаходження і контактні номери телефонів Ради адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва (в розділі Контакти на сторінці http://kyiv[крапка]unba[крапка]org[крапка]ua/about-ra-kyiv);

- голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва Орлова Ігоря Федоровича (розділ ПЕРЕЛІК КДКА РЕГІОНІВ на сторінці http://unba[крапка]org[крапка]ua/kdka);

- голови ради адвокатів міста Києва Рябенка Петра Костянтиновича (сторінка http://unba[крапка]org[крапка]ua/rada-advokativ-regionu, розділ Склад ради адвокатів міста Києва на сторінці http://kyiv[крапка]unba[крапка]org[крапка]ua/about-ra-kyiv);

- заступника голови ради адвокатів міста Києва Піліпенка Дмитра Олександровича (розділ Склад ради адвокатів міста Києва на сторінці http://kyiv[крапка]unba[крапка]org[крапка]ua/about-ra-kyiv);

- секретаря ради адвокатів міста Києва Литвин Анни Олександрівни (розділ Склад ради адвокатів міста Києва на сторінці http://kyiv[крапка]unba[крапка]org[крапка]ua/about-ra-kyiv);

- переліку 23 осіб у складі ради адвокатів міста Києва: Афіндуліді Сергій Ілліч, Березюк Олег Валерійович, Білоцький Владислав Валерійович, Бондаренко Ярослав Миколайович, Борисов Юрій Павлович, Вознюк Олександр Григорович, Голодняк Микола Володимирович, Джяутов Валерій Вінцентасович, Дульский Олександр Леонідович, Жогіна Олена Олександрівна, Клочков Володимир Володимирович, Корінна Надія Миколаївна, Кравчук Cергій Миколайови, Мамалига Андрій Володимирович, Мироненко Тетяна Володимирівна, Назаренко Діана Леонідівна, Нерсесян Армен Сабірович, Пукало Ростислав Богданович, Ситюк Владислав Вадимович, Солдатенко Микола Дмитрович, Циганков Андрій Ігорович, Якима Євгеній Іванович, Ярош Зоя Володимирівна (розділ Склад ради адвокатів міста Києва на сторінці http://kyiv[крапка]unba[крапка]org[крапка]ua/about-ra-kyiv).

Примітка: при розгляді та виконанні цього звернення,виділений квадратними дужками зміст тексту «[крапка]» вважати розділовим знаком «крапка», читати у словах та словосполученнях знаком «.» і відображати без квадратних дужок.

Оприлюдненням неправдивої інформації у формі відкритих даних, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечено доступ необмеженого кола осіб до неї (п.1 ч.1. ст.5) що дозволило подальше, вільне використання та поширення (абз.1 ч.2 ст.10-1) органами адвокатського самоврядування і, всупереч ч.1 ст.28 Закону України «Про інформацію», використано для посягання на права і свободи адвокатів в адвокатському самоврядуванні, для протиправної діяльності із визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір отримати право на зайняття адвокатською діяльністю (ч.1 ст.50 Закону), незаконної організації та проведення кваліфікаційних іспитів і прийняття рішень щодо видачі свідоцтв про складення кваліфікаційного іспиту (п.1, п.2 ч.5 ст.50 Закону), незаконного прийняття присяг адвоката України з внесенням відомостей до ЄРАУ про таких адвокатів (п.5, п.9 ч.4 ст.48 Закону), допущено, всупереч ч.2 ст. 36 закону, зловживання правом на звернення до КДКА з ініціюванням питань про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав та безпідставними порушеннями дисциплінарних справ і їх розгляду, а також, у формуванні громадської думки про законність обрання Черезова та Кострюкова представниками міста Києва, а Рябенка та Орлова очільниками органів адвокатського самоврядування міста Києва у відповідному персональному складі таких органів, чим порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (груп громадян) та створено перешкоди для здійснення громадянами їх прав і законних інтересів чи свобод.

Обрання представника адвокатів міста Києва до складу РАУ та ВКДКА, обрання голови та членів Ради адвокатів та КДКА міста Києва, відповідно до п.1, п.3, п.4 ч.5 ст.47 Закону, належить до повноважень Конференції адвокатів міста Києва, а КДКА міста Києва як орган адвокатського самоврядування регіону, відповідно до абз.3 п. 7 Розділу Х «Перехідні положення» Закону може бути лише із числа правонаступників КДКА, сформованих до набрання чинності цим Законом.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури міста Києва (ЄДРПОУ 21707287), відповідно до абз.7 п.5, абз.3 п.7 розділу Х «Перехідних положень», ч.10,11 ст.50, п.5 ч.4 ст.55 Закону, утворена у сформованому установчою конференцією адвокатів міста Києва складі обраних строком на 5 років її голови та членів і є правонаступником вперше створеної у 1993 році на підставі Указу Президента України від 05.05.1993 №155 «Про затвердження Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури» Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, сформованої до набрання чинності Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», є юридичною особою і діє відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», інших законів України та затвердженого РАУ положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури міста Києва, що є її установчим документом.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на офіційному сайті Міністерства юстиції України за посиланням https://usr[крапка]minjust[крапка]gov[крапка]ua/ua/freesearch, головою (керівником) Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва (ЄДРПОУ 21707287) місцезнаходженням у будинку 30 по вулиці Білоруській у місті Києві значиться Покотило Ігор Миколайович, а інформація про здійснення зв'язку містить номери телефону +380444838900 та факсу +380444618082.

Створення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури літери М з крапкою Києва, столиці України тощо в якості «дублюючих» органів адвокатського самоврядування міста Києва та паралельне існування із діючою в обраному складі та зареєстрованою в ЄДРПОУ кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури міста Києва законом, статутом НААУ, рішеннями з'їзду адвокатів України і прийнятими в межах закону рішень РАУ та такими, що не суперечать йому – не передбачено та не допускається, а законні повноваження у Конференції адвокатів міста Києва з цього питання – відсутні.

Юридична особа (ЕДРПОУ 40895265) найменуванням «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури М[крапка]Києва (КДКА М[крапка]КИЄВА)» місцезнаходженням у кабінеті 208 на 2-му поверсі будинку 3 по вулиці Борисоглібській у місті Києві, керівником Орловим Ігорем Федоровичем, утворена шляхом заснування (номер запису: 1 071 102 0000 036645 від 13.10.2016 тобто після набрання чинності Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність») не являється правонаступником Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва (ЄДРПОУ 21707287). Номер телефону +380675035608 зазначений в якості інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою, відношення до цієї особи чи її керівника та інших працівників не має. Згідно з відомостями в ЄРАУ цей номер телефону належить адвокату Трускавецькому Роману Степановичу.

Очолювана Орловим І.Ф. юридична особа найменуванням Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури М[крапка]Києва (код ЄДРПОУ 40895265) не є органом адвокатського самоврядування в передбаченій ст.46 Закону організаційній формі так як назва в такій формі має містити словосполучення МІСТА Києва, а не літеру «М» з крапкою Києва чи слова столиці. Утворена в порушення абз.3 ч.7 Розділу Х «Перехідні положення» Закону шляхом заснування не являється правонаступником КДКА міста Києва, сформованої до набрання чинності цим Законом. Державна реєстрація юридичної особи з тотожною регіональному органу адвокатського самоврядування назвою та із зазначенням в ній органу управління «конференція», не робить її такою, через яку здійснюється адвокатське самоврядування відповідно до ч.2 ст. 46 Закону і не наділяє функціями (повноваженнями та компетентністю) визначати рівень фахової підготовленості осіб, які виявили намір отримати право на зайняття адвокатською діяльністю та вирішення питань щодо дисциплінарної відповідальності адвокатів згідно мети утворення відповідно до ч.1 ст.50 Закону.

За приписами ч.1-3, ч.6 ст.47 Закону, законним є рішення Конференції адвокатів регіону яке: прийняте більшістю голосів делегатів конференції, які беруть участь у її роботі повноважного складу (більше половини делегатів конференції) скликаної не пізніш як за 15 днів до початку роботи конференції повідомленням про день, час і місце початку роботи конференції та питань, що вносяться на її обговорення, за затвердженою РАУ квотою представництва, порядком висування та обрання делегатів конференції адвокатів регіону, радою адвокатів регіону з власної ініціативи чи за пропозицією 1/10 адвокатів регіону або РАУ чи скликаної на правах ради адвокатів регіону організаційним бюро на підставі відповідного рішення 1/10 адвокатів регіону (адреса робочого місця яких знаходиться у відповідному регіоні) чи РАУ з визначеною особою головуючого на засіданні конференції в разі, якщо рада адвокатів регіону не скликає конференцію протягом тридцяти днів з дня надходження пропозиції про її скликання.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на офіційному сайті Міністерства юстиції України за посиланням https://usr[крапка]minjust[крапка]gov[крапка]ua/ua/freesearch, головою (керівником) Ради адвокатів міста Києва (ЄДРПОУ 38517528) місцезнаходженням у будинку 30 по вулиці Білоруській у місті Києві значиться Рафальська Інна Владиславівна, а інформація про здійснення зв'язку містить Веб сторінку www[крапка]kmkdka[крапка]com, адресу електронної пошти kmkdka@kmkdka[крапка]com, номери телефону +380444838900 та факсу +380444618082;

Конференціями адвокатів міста Києва в повноважному складі (значно більше половини делегатів конференції) ніколи не приймалось будь-яких рішень щодо обрання представником від міста Києва до складу Ради адвокатів України Черезова Ігоря Юрійовича, обрання представником від міста Києва до складу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кострюкова Валерія Івановича, обрання головою Ради адвокатів міста Києва Рябенка Петра Костянтиновича, обрання заступником голови Ради адвокатів міста Києва Піліпенка Дмитра Олександровича, обрання секретаря ради адвокатів міста Києва Литвин Анни Олександрівни, обрання 23 осіб у складі ради адвокатів міста Києва: Афіндуліді Сергій Ілліч, Березюк Олег Валерійович, Білоцький Владислав Валерійович, Бондаренко Ярослав Миколайович, Борисов Юрій Павлович, Вознюк Олександр Григорович, Голодняк Микола Володимирович, Джяутов Валерій Вінцентасович, Дульский Олександр Леонідович, Жогіна Олена Олександрівна, Клочков Володимир Володимирович, Корінна Надія Миколаївна, Кравчук Cергій Миколайови, Мамалига Андрій Володимирович, Мироненко Тетяна Володимирівна, Назаренко Діана Леонідівна, Нерсесян Армен Сабірович, Пукало Ростислав Богданович, Ситюк Владислав Вадимович, Солдатенко Микола Дмитрович, Циганков Андрій Ігорович, Якима Євгеній Іванович, Ярош Зоя Володимирівна, обрання головою Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва Орлова Ігоря Федоровича а також, утворення заснуванням юридичної особи найменуванням «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія М[крапка]Києва».

Обгрунтування вимоги про скорочений термін розгляду цього звернення

НААУ, як розпорядник інформації, відповідно до п.6. ч.1 ст.14 Закону України «Про доступ до публічної інформації», зобов'язане надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації і оновлювати оприлюднену інформацію.

Веб-сайт НААУ не містить джерел оприлюднених на ньому відомостей, що позбавляє адвокатів, не причетних до рішень органів адвокатського самоврядування, права на повну та достовірну інформацію про діяльність організації, можливості впевнюватись в законності таких рішень для виконання в порядку ч.2 ст. 57 закону.

Реалізація права на інформацію, відповідно до абз.2 ч.1 ст.5 Закону України «Про інформацію», не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб.

Адвокати, в силу приписів ч.3 ст.269 ЦК України, не можуть відмовитись від особистих немайнових прав, а також не можуть бути позбавлені цих прав.

Обмеження органами адвокатського самоврядування адвокатів в доступі до повної та достовірної інформації за ознаками їх непричетності до прийнятих органами адвокатського самоврядування рішень чи вчинюваних діянь (дій, бездіяльності) забороняється, також, приписами ч.2 ст. 6 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

Суб'єкт інформаційних відносин, відповідно до абз.2 ч.2 ст.7 Закону України «Про інформацію», може вимагати усунення будь-яких порушень його права на інформацію, а НААУ, відповідно до ч.1 ст.276 ЦК України, зобов'язане вчинити необхідні дії для негайного поновлення порушених нею особистих немайнових прав адвокатів на повну та достовірну інформацію про діяльність організації.

Відповідно до частини 4 статті 277 ЦК України спростування недостовірної інформації здійснюється особою, яка поширила інформацію, та у такий же спосіб, у який вона була поширена. Поширювачем інформації, яку подає посадова чи службова особа при виконанні своїх посадових (службових) обов'язків, вважається юридична особа, у якій вона працює.

З огляду на наведене вище клопочу про термінове опрацювання цього звернення з наданням відповіді не пізніше 48 годин з дня його отримання та, -

ВИМАГАЮ:

1. Негайно, на головній сторінці вебсайту «http://unba[крапка]org[крапка]ua/» опублікувати спростування недостовірної інформації текстом наступного змісту:

«Являють собою негативну інформацію яка не відповідає дійсності, свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо принижує честь і гідність київських адвокатів і спричиняє шкоду діловій репутації органам адвокатського самоврядування міста Києва та адвокатури України в цілому публікації:

- на сторінці http://unba[крапка]org[крапка]ua/rau та у розділі Представник адвокатів міста Києва у складі Ради адвокатів України на сторінці http://kyiv[крапка]unba[крапка]org[крапка]ua/about-ra-kyiv про члена Ради адвокатів України Черезова Ігоря Юрійовича, представника від міста Києва;

- на сторінці http://unba[крапка]org[крапка]ua/vkdk про члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кострюкова Валерія Івановича;

- в розділі Контакти на сторінці http://kyiv[крапка]unba[крапка]org[крапка]ua/about-ra-kyiv про адреси місцезнаходження і контактні номери телефонів Ради адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва;

- на сторінці http://unba[крапка]org[крапка]ua/kdka про голову Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва Орлова Ігоря Федоровича;

- на сторінці http://unba[крапка]org[крапка]ua/rada-advokativ-regionu та розділі Склад ради адвокатів міста Києва на сторінці http://kyiv[крапка]unba[крапка]org[крапка]ua/about-ra-kyiv про голову Ради адвокатів міста Києва Рябенка Петра Костянтиновича;

- у розділі Склад ради адвокатів міста Києва на сторінці http://kyiv[крапка]unba[крапка]org[крапка]ua/about-ra-kyiv про голову Ради адвокатів міста Києва Рябенка Петра Костянтиновича, заступника голови ради адвокатів міста Києва Піліпенка Дмитра Олександровича, секретаря ради адвокатів міста Києва Литвин Анни Олександрівни та переліку 23 осіб у складі ради адвокатів міста Києва: Афіндуліді Сергій Ілліч, Березюк Олег Валерійович, Білоцький Владислав Валерійович, Бондаренко Ярослав Миколайович, Борисов Юрій Павлович, Вознюк Олександр Григорович, Голодняк Микола Володимирович, Джяутов Валерій Вінцентасович, Дульский Олександр Леонідович, Жогіна Олена Олександрівна, Клочков Володимир Володимирович, Корінна Надія Миколаївна, Кравчук Cергій Миколайови, Мамалига Андрій Володимирович, Мироненко Тетяна Володимирівна, Назаренко Діана Леонідівна, Нерсесян Армен Сабірович, Пукало Ростислав Богданович, Ситюк Владислав Вадимович, Солдатенко Микола Дмитрович, Циганков Андрій Ігорович, Якима Євгеній Іванович, Ярош Зоя Володимирівна»

2. Негайно, на сторінці вебсайту «http://unba[крапка]org[крапка]ua/rau» інформацію: «Черезов Ігор Юрійович Член РАУ від міста Києва Е-адреса: i[крапка]cherezov@unba[крапка]org[крапка]ua кнопки з гіперпосиланнями та зображеннями Mail, Facebook, Twitter тел.: +38 067 474 76 47 та фотографію цього члена РАУ» – видалити, замінивши інформацією наступного змісту: «Публікація про члена Ради адвокатів України Черезова Ігоря Юрійовича, представника від міста Києва - являє собою негативну інформацію яка не відповідає дійсності, свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо принижує честь і гідність київських адвокатів і спричиняє шкоду діловій репутації органам адвокатського самоврядування міста Києва та адвокатури України в цілому.

3. Негайно, на сторінці вебсайту «http://kyiv[крапка]unba[крапка]org[крапка]ua/about-ra-kyiv» в розділах Представник адвокатів міста Києва у складі Ради адвокатів України інформацію: «Черезов Ігор Юрійович Е-адреса: i[крапка]cherezov@unba[крапка]org[крапка]ua кнопки з гіперпосиланнями та зображеннями Mail, Facebook, Twitter тел.: +38 067 474 76 47 та фотографію цього представника у складі РАУ» – видалити, замінивши інформацією наступного змісту: «публікація про представника адвокатів міста Києва у складі Ради адвокатів України Черезова Ігоря Юрійовича - являє собою негативну інформацію яка не відповідає дійсності, свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо принижує честь і гідність київських адвокатів і спричиняє шкоду діловій репутації органам адвокатського самоврядування міста Києва та адвокатури України в цілому».

4. Негайно, на сторінці вебсайту «http://kyiv[крапка]unba[крапка]org[крапка]ua/about-ra-kyiv» в розділі Контакти інформацію: «Адреса: 04070, м. Київ, вулиця Борисоглібська, 3, поверх 2. Телефони КДКА м. Києва: (044) 499-86-70; +38(050) 260-05-55 Телефон Ради адвокатів міста Києва: (044) 392-73-77» – видалити, замінивши інформацією наступного змісту: «Адреса Ради адвокатів та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва: 04070, м. Київ, вул. Білоруська, 30. телефон +380444838900 факс +380444618082 Веб сторінка www[крапка]kmkdka[крапка]com адреса електронної пошти kmkdka@kmkdka[крапка]com».

5. Негайно, на сторінці вебсайту «http://kyiv[крапка]unba[крапка]org[крапка]ua/about-ra-kyiv» в розділі Склад ради адвокатів міста Києва всю інформацію - видалити, замінивши інформацією наступного змісту: «Являє собою негативну інформацію яка не відповідає дійсності, свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо принижує честь і гідність київських адвокатів і спричиняє шкоду діловій репутації органам адвокатського самоврядування міста Києва та адвокатури України в цілому публікація про голову ради адвокатів міста Києва Рябенка Петра Константиновича, заступника голови ради адвокатів міста Києва Піліпенка Дмитра Олександровича, секретаря ради адвокатів міста Києва Литвин Анни Олександрівни, а також, переліком 23 інших осіб у складі такої ради адвокатів міста Києва: Афіндуліді Сергій Ілліч, Березюк Олег Валерійович, Білоцький Владислав Валерійович, Бондаренко Ярослав Миколайович, Борисов Юрій Павлович, Вознюк Олександр Григорович, Голодняк Микола Володимирович, Джяутов Валерій Вінцентасович, Дульский Олександр Леонідович, Жогіна Олена Олександрівна, Клочков Володимир Володимирович, Корінна Надія Миколаївна, Кравчук Cергій Миколайови, Мамалига Андрій Володимирович, Мироненко Тетяна Володимирівна, Назаренко Діана Леонідівна, Нерсесян Армен Сабірович, Пукало Ростислав Богданович, Ситюк Владислав Вадимович, Солдатенко Микола Дмитрович, Циганков Андрій Ігорович, Якима Євгеній Іванович, Ярош Зоя Володимирівна»

6. Негайно, на сторінці вебсайту «http://unba[крапка]org[крапка]ua/vkdk» інформацію: «Кострюков Валерій Іванович Представник м. Київ Е-адреса: v[крапка]kostriukov@vkdka[крапка]org» кнопки з гіперпосиланнями та зображеннями Mail, Facebook, Twitter та фотографію цього члена ВКДКА» – видалити замінивши інформацією наступного змісту: «Публікація про члена Вищої квалівфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кострюкова Валерія Івановича, представника міста Києва - являє собою негативну інформацію яка не відповідає дійсності, свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо принижує честь і гідність київських адвокатів і спричиняє шкоду діловій репутації органам адвокатського самоврядування міста Києва та адвокатури України в цілому».

7. Негайно, на сторінці вебсайту «http://unba[крапка]org[крапка]ua/rada-advokativ-regionu» інформацію у розділі ПЕРЕЛІК РАД АДВОКАТІВ РЕГІОНІВ під тестом Рада адвокатів міста Києва після слів Голова інформацію: «Рябенко Петро Константинович Е-адреса: p[крапка]riabenko@unba[крапка]org[крапка]ua кнопки з гіперпосиланнями та зображеннями Mail, Facebook, Twitter, Перейти на підсайт та Тел.: +38 067 847 96 07 +38 044 392 73 77» - видалити замінивши інформацією наступного змісту: «Рафальська Інна Владиславівна, місцезнаходження: м. Київ, вул. Білоруська, 30 тел. +380444838900 факс +380444618082 Веб сторінка www[крапка]kmkdka[крапка]com адреса електронної пошти kmkdka@kmkdka[крапка]com».

8. Негайно, на сторінці вебсайту «http://unba[крапка]org[крапка]ua/kdka» інформацію у розділі ПЕРЕЛІК КДКА РЕГІОНІВ під тестом КДКА міста Києва після слів Голова інформацію: «Орлов Ігор Федорович Е-адреса: i.orlov@vkdka[крапка]org кнопки з гіперпосиланнями та зображеннями Mail, Facebook, Twitter, Перейти на підсайт» - видалити замінивши інформацією наступного змісту: «Покотило Ігор Миколайович, (ЄДРПОУ 21707287) місцезнаходження: м. Київ, вул. Білоруська, 30 тел. +380444838900 факс +380444618082»

9. Негайно, на офіційному сайті НААУ, у відповідності до ч.1 ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», оприлюднити: інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо) (п.1); нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії, прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності (п.2); перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення (п.3); порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності (п.4); інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник (п.5); перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних (п.5-1); інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації (п.6); плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань (п.7); розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи (п.8); загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку (п.9); звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію (п.10);

10. негайно припинити членство Черезова Ігоря Юрійовича в Раді адвокатів України в якості представника адвокатів міста Києва.

11. Негайно, в порядку п.11 ч.4 ст.55 Закону, забезпечити скасування усіх рішень Ради адвокатів міста Києва, головою якої значиться Рябенко Петро Константинович і, на виконання приписів ст. 17 Закону, в порядку здійснення контролю за діяльністю рад адвокатів регіонів щодо внесення відомостей до ЄРАУ та надання витягів з нього, відповідно до п.4 ч.4 ст.55 Закону, забезпечити вилучення усіх відомостей із ЄРАУ, внесених на підставі рішень такої регіональної ради адвокатів.

12. Негайно припинити можливість здійснення внесення відомостей до ЄРАУ Радою адвокатів міста Києва, головою якої значиться Рябенко Петро Костантинович та відновити можливість здійснення внесення відомостей до ЄРАУ Радою адвокатів міста Києва, головою якої значиться Рафальська Інна Владиславівна.

13. Негайно вжити заходів до усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи.

14. Негайно вирішити питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також не пізніш як у місячний термін довести прийняте рішення до відома Київської міської ради (ЄДРПОУ 22883141) місцезнаходженням: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 36.

15. Запросити заявника на засідання відповідного органу, що розглядає це звернення з метою реалізації права участі у його перевірці, присутності при його розгляді та інших, передбачених законом прав.

 

23 липня 2018 року, Заявник Трускавецький Р.С.

Написати відгук

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Погано           Добре