L
A
G
E
L
P
L
E
H
  • 9:00 - 18:00

    РОБОЧІ ГОДИНИ ПН. - ПТ.

    Київ, Новозабарська, 2/6

Запит на інформацію

Національна асоціація адвокатів України (НААУ)

04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, 2-й поверх

Ідентифікаційний Код ЄДРПОУ: 38488439

Інформація про здійснення зв'язку

тел. (044) 272 1107

офіційний веб-сайт: http://www[крапка]unba[крапка]org[крапка]ua

контакти згідно контактних даних на

сторінці веб-сайту http://unba[крапка]org[крапка]ua/contacts

Телефон: (044) 392-73-71

Факс: (044) 392-73-70

E-mail: info@unba[крапка]org[крапка]ua

Голові НААУ/РАУ Ізовітовій Лідії Павлівні

Заявник: Трускавецький Роман Степанович

04212, м. Київ, вул. Богатирська, 2-А, кв.101

тел. (067) 503-5608

Адреса електронної пошти: legalhelp@bigmir[крапка]net

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

(загальний опис інформації за заявою Трускавецького Романа Степановича про спростування недостовірної інформації та поновлення порушених прав від 23.07.2018)

В мережі Інтернет на офіційному сайті НААУ (http://unba[крапка]org[крапка]ua/) оприлюднено відомості з інформацією щодо:

- представника від міста Києва в складі Ради адвокатів України Черезова Ігоря Юрійовича (сторінка http://unba[крапка]org[крапка]ua/rau, розділи Представник адвокатів міста Києва у складі Ради адвокатів України на сторінці http://kyiv[крапка]unba[крапка]org[крапка]ua/about-ra-kyiv);

- представника від міста Києва в складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кострюкова Валерія Івановича (сторінка http://unba[крапка]org[крапка]ua/vkdk);

- адреси місцезнаходження і контактні номери телефонів Ради адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва (в розділі Контакти на сторінці http://kyiv[крапка]unba[крапка]org[крапка]ua/about-ra-kyiv);

- голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва Орлова Ігоря Федоровича (розділ ПЕРЕЛІК КДКА РЕГІОНІВ на сторінці http://unba[крапка]org[крапка]ua/kdka);

- голови ради адвокатів міста Києва Рябенка Петра Костянтиновича (сторінка http://unba[крапка]org[крапка]ua/rada-advokativ-regionu, розділ Склад ради адвокатів міста Києва на сторінці http://kyiv[крапка]unba[крапка]org[крапка]ua/about-ra-kyiv);

- заступника голови ради адвокатів міста Києва Піліпенка Дмитра Олександровича (розділ Склад ради адвокатів міста Києва на сторінці http://kyiv[крапка]unba[крапка]org[крапка]ua/about-ra-kyiv);

- секретаря ради адвокатів міста Києва Литвин Анни Олександрівни (розділ Склад ради адвокатів міста Києва на сторінці http://kyiv[крапка]unba[крапка]org[крапка]ua/about-ra-kyiv);

- переліку 23 осіб у складі ради адвокатів міста Києва: Афіндуліді Сергій Ілліч, Березюк Олег Валерійович, Білоцький Владислав Валерійович, Бондаренко Ярослав Миколайович, Борисов Юрій Павлович, Вознюк Олександр Григорович, Голодняк Микола Володимирович, Джяутов Валерій Вінцентасович, Дульский Олександр Леонідович, Жогіна Олена Олександрівна, Клочков Володимир Володимирович, Корінна Надія Миколаївна, Кравчук Cергій Миколайови, Мамалига Андрій Володимирович, Мироненко Тетяна Володимирівна, Назаренко Діана Леонідівна, Нерсесян Армен Сабірович, Пукало Ростислав Богданович, Ситюк Владислав Вадимович, Солдатенко Микола Дмитрович, Циганков Андрій Ігорович, Якима Євгеній Іванович, Ярош Зоя Володимирівна (розділ Склад ради адвокатів міста Києва на сторінці http://kyiv[крапка]unba[крапка]org[крапка]ua/about-ra-kyiv).

Примітка: виділений квадратними дужками зміст тексту у цьому документі «[крапка]» вважається розділовим знаком «крапка» і читається знаком «.» без квадратних дужок.

У зазначених публікаціях відсутнє джерело (підстава) одержання такої інформації, а анонімний дописувач допустився тверджень, що не відповідають дійсності, чим введено в оману невизначене коло її споживачів, принижено честь та гідність київських адвокатів і спричинено шкоду діловій репутації органам адвокатського самоврядування міста Києва та адвокатури України загалом.

Інформація про представника від міста Києва в складі Ради адвокатів України, представника від міста Києва в складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, адреси місцезнаходження і контактних номерів телефонів Ради адвокатів та кваліфікаційно дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва, голови ради адвокатів міста Києва, заступника голови ради адвокатів міста Києва, секретаря ради адвокатів міста Києва, членів ради адвокатів міста Києва, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва та її голови, відповідно до ч.2 ст.29 Закону України «Про інформацію» вважається предметом суспільного інтересу як така, що забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов'язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо.

Запитувана інформація, відповідно до Закону України «Про інформацію» про факти порушення прав і свобод людини не відноситься до інформації з обмеженим доступом (п.4 ч.4 ст. 21), містить відомості про право, його реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорушення і боротьбу з ними, що є правовою інформацією (ч.1 ст.17) і допускається до збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди в інтересах національної безпеки та захисту прав людини (ч.2 ст.11).

Обгрунтування клопотання про термінове опрацювання запиту

Цей запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту свободи людини, інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян (ч.2 ст.20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема щодо реалізації особистих немайнових прав адвоката у зв'язку з дискримінацією зі сторони НААУ в отриманні своєчасної повної та достовірної інформації про діяльність органів адвокатського самоврядування за ознаками не причетності до прийняття таких рішень і, відповідно до ч.1 ст.276 ЦК України, підлягають негайному поновленню.

На підставі вищенаведеного, у відповідності до ст.19, ч.3ст.20 в порядку ч.2 ст.20, ч.1, ч.4 ст.21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» клопочу про термінове опрацювання запиту з наданням відповіді не пізніше 48 годин з дня його отримання та, -

П Р О Ш У:

1. Повідомити коли, ким, від кого та у якому вигляді отримувалась опублікована на веб-сайті НААУ інформація (правомірність одержання). Надати належним чином засвідчені копії з оригіналів документів, що це підтверджують.

2. Повідомити коли, ким (посада, прізвище, ім'я та по-батькові) та на підставі чого (посадова інструкція, рішення, розпорядження, наказ, вказівка прохання тощо) оброблялась отримана така інформація і коли, ким (посада, прізвище, ім'я та по-батькові) та на підставі чого (посадова інструкція, рішення, розпорядження, наказ, вказівка прохання тощо) опублікована на веб-сайті НААУ (правомірність використання). Надати належним чином засвідчені копії з оригіналів документів, що це підтверджують.

3. Повідомити де та ким ким (посада, прізвище, ім'я та по-батькові) зберігається, як захищається отримана така інформація (правомірність зберігання та захисту). Надати належним чином засвідчені копії з оригіналів документів, що це підтверджують.

4. Повідомити дати та місце проведення Конференцій адвокатів міста Києва на яких приймались рішення щодо опублікованої на веб-сайті НААУ інформації, кількісний та персональний склад делегатів (прізвище, ім'я та по-батькові) Конференцій адвокатів міста Києва, що приймали участь у Конференціях адвокатів міста Києва. Надати належним чином засвідчені копії з оригіналів протоколів Конференцій адвокатів міста Києва, які містять в собі рішення Конференцій адвокатів міста Києва щодо:

- обрання представника від міста Києва в складі Ради адвокатів України Черезова Ігоря Юрійовича;

- обрання представника від міста Києва в складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кострюкова Валерія Івановича;

- зміни адреси місцезнаходження і контактних номерів телефонів Ради адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва;

- обрання голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва Орлова Ігоря Федоровича та заснування юридичної особи назвою «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія М.Києва»;

- обрання голови ради адвокатів міста Києва Рябенка Петра Костянтиновича, заступника голови ради адвокатів міста Києва Піліпенка Дмитра Олександровича, секретаря ради адвокатів міста Києва Литвин Анни Олександрівни та 23 осіб у склад ради адвокатів міста Києва.

5. Повідомити кількість адвокатів з адресою робочого місця адвоката у місті Києві із зазначенням прізвищ, імен і по-батькові адвокатів та їх адресами робочого місця адвоката на день початку роботи Конференцій адвокатів міста Києва.

6. Повідомити затверджену РАУ квоту представництва. Надати належним чином засвідчені копії з оригіналів документів, затверджених РАУ, що встановлювали квоту представництва, порядок висування та обрання делегатів конференцій адвокатів міста Києва.

7. Повідомити кількісний та персональний склад (прізвище, ім'я та по-батькові) делегатів на Конференції адвокатів міста Києва для участі в Конференціях адвокатів міста Києва з приблизних питань до розгляду на Конференціях: обрання (переобрання) представників від міста Києва до складу РАУ та ВКДКА; обрання (переобрання) голови, заступника, секретаря та членів ради адвокатів міста Києва; зміни місцезнаходження, адреси веб-сайту та електронної пошти і номерів засобів зв'язку ради адвокатів міста Києва; обрання (переобрання) голови та членів КДКА м.Києва, утворення кваліфікаційної та дисциплінарної палат; зміни місцезнаходження, адреси веб-сайту та електронної пошти і номерів засобів зв'язку КДКА м.Києва; заснування юридичної особи назвою «кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури М.Києва». Надати належним чином засвідчені копії з оригіналів протоколів зборів адвокатів у районах міста Києва.

8. Повідомити коли та якими органами скликались Конференції адвокатів міста Києва із зазначених вище питань до розгляду на Конференціях. Надати належним чином засвідчені копії з оригіналів документів, що містять запитувану інформацію.

9. Повідомити чи направлялись Раді адвокатів міста Києва та отримувались нею пропозиції про скликання конференцій від РАУ чи підписаних адвокатами. Надати належним чином засвідчені копії з оригіналів документів, що містять такі пропозиції і підтвердження направлення та надходження до Ради адвокатів міста Києва таких пропозицій.

10. Повідомити чи мали місце обставини не скликання Радою адвокатів міста Києва конференцій протягом тридцяти днів з дня надходження пропозицій про їх скликання від адвокатів або РАУ. Надати належним чином засвідчені копії з оригіналів документів, що містять в собі такі задокументовані відомості.

11. Повідомити чи приймались (коли та ким) рішення про утворення організаційних бюро зі скликання конференцій адвокатів міста Києва. Надати належним чином засвідчені копії з оригіналів документів, що містять такі рішення.

12. Повідомити чи визначались організаційними бюро особи, які головують на засіданнях конференції. Надати належним чином засвідчені копії з оригіналів документів, що містять такі визначення.

13. Повідомити про усіх осіб (посада прізвище ім'я та по-батькові) Ради адвокатів міста Києва, яким надавався доступ до ЄРАУ для внесення, редагування чи видалення записів у ньому з початку функціонування ЄРАУ. Надати належним чином засвідчені копії з оригіналів документів, що містять такі рішення.

14. Повідомити про яких осіб до ЄРАУ вносились відомості, ким та коли від імені Ради адвокатів міста Києва під головуванням Рябенка. Надати належним чином засвідчені копії з оригіналів документів, що містять відомості такого втручання в ЄРАУ.

15. Повідомити: чи скликався РАУ з'їзд адвокатів України у 60-ти денний строк за ініціативою РАУ; коли і як РАУ повідомляла адвокатів про день, час і місце початку роботи з'їзду адвокатів України та питання, що виносяться на його обговорення, чи відбувалось це в межах 20-ти денного строку до дня початку роботи з'їзду; чи брали участь у з'їзді адвокатів України більше половини обраних делегатів, які представляють більшість конференцій адвокатів регіонів; чи приймались рішення з'їзду адвокатів України шляхом голосування більшістю голосів делегатів, що беруть участь у з'їзді. Надати належним чином засвідчені копії з оригіналів документів, що містять такі рішення а також, надати належним чином засвідчені копії з оригіналів документів:

- Протоколу Звітно-виборного з'їзду адвокатів України 2017 року;

- Протоколів конференцій адвокатів регіонів які містять рішення про кількісний та персональний склад делегатів зїзду адвокатів України;

- рішення РАУ якими встановлено квоту представництва, порядок висування та обрання делегатів зїзду адвокатів Ураїни, порядок проведення зїзду адвокатів України;

16. Повідомити про визначені спеціальні місця (адреса) для роботи (періоди часу) запитувачів з документами чи їх копіями, в яких надається право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо.

17. Повідомити про спеціальні структурні підрозділи або призначених відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації та оприлюднення інформації.

18. Надати інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає НААУ та інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень НААУ як розпорядника інформації.

19. Надати усі наявні плани проведення та порядок денний відкритих засідань РАУ та всяких інших утворень (комітетів, представництв тощо) з моменту утворення та до кінця поточного року.

20. Надати інформацію про нормативно-правові засади діяльності забезпечення відкритості інформації про адвокатуру та адвокатську діяльність та забезпечення ведення офіційного веб-сайту Національної асоціації адвокатів України в належним чином засвідчених копіях з оригіналів документів.

21. Повідомити номери облікових карток платника податків Ізовітової Лідії Павлівни і інших осіб, уповноважених здійснювати розгляд звернень та надавати відповіді за запитами на інформацію для їх зазначення за вимогами чинного законодавства. Надати належним чином засвідчені копії з наявних у розпорядника інформації.

23.07.2018, Запитувач Трускавецький Р.С.

Написати відгук

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Погано           Добре