L
A
G
E
L
P
L
E
H
  • 9:00 - 18:00

    РОБОЧІ ГОДИНИ ПН. - ПТ.

    Київ, Новозабарська, 2/6

Недостовірність даних інформаційної системи стала підставою для визнання протиправними бездіяльності, скасування рішень та зобов’язання зареєструвати податкові накладні днем подачі на реєстрацію


Визначення шляхів оскарження протиправних бездіяльності та рішень контролюючого органу

Сільгоспвиробник звернувся до LegalHelp за фаховою допомогою оскарження до суду рішень податківців блокування (в розумінні зупинення) та відмови в реєстрації податкових накладних після їх самостійного невдалого оскарження до ДПС України в адміністративному порядку.

Ситуація ускладнювалась пропуском тримісячного строку звернення до суду з моменту отримання рішень про відмову в задоволенні скарг.

Однак, бездіяльність врахувати в автоматичному режимі та рішення про відмову врахувати Таблицю даних не оскаржувались і шестимісячний строк звернення до суду не сплив, що дозволяло в судовому порядку зобов’язати ДПС України зареєструвати податкові накладні датами подачі їх на реєстрацію (похідні вимоги) в разі визнання протиправною бездіяльність врахувати в автоматичному режимі та протиправним рішення про відмову врахувати Таблицю даних і скасування такого (основних вимог).

Кодекс адміністративного судочинства України передбачає, а судова практика підтримує задоволення похідних від основної вимог в разі задоволення основної вимоги.

На підставі наявних документів, інших відомостей та особисто здійснених адвокатом Романом Трускавецьким розрахунків було встановлено, що Підприємство відносилось до платників податку - сільськогосподарських товаровиробників які відповідають умовам п.18 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 №1165 (далі Порядок №1165) та скористалось передбаченим п.12 Порядку №1165 правом і, відповідно до п.23 подало до ДПС таблицю даних платника податку за встановленою додатком 5 формою, в якій, відповідно до п.13 зазначено види економічної діяльності відповідно до КВЕД; коди товарів згідно з УКТЗЕД, що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України; коди послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України.

На момент подачі сільськогосподарським підприємством Таблиці даних контролюючі органи, з інформаційно-телекомунікаційних систем та інших джерел, вже володіли всією зазначеною в Таблицях даних необхідною податковою інформацією, для використання під час виконання своїх посадових (службових) обов’язків в межах своїх функцій (пп. 19-1.1.46 п. 19-1.1. ст. 19-1 ПКУ), зокрема із відповідних реєстрів, податкових накладних про придбання посівних матеріалів, добрив, пально-мастильних матеріалів, основних засобів тощо, про реалізацію власновирощеної сільськогосподарської продукції, із податкової звітності про площі земельних ділянок тощо. Обсяг постачання згідно з податковими накладними/розрахунками коригування, зареєстрованими за останні 12 календарних місяців у Реєстрі становив 90,32 %, що більше 25 відсотків загального обсягу операцій з постачання за останні 12 календарних місяців, а значення показників становили: D=0,12; P=0,00 (менше показника Pм*1,4).

Отриманою інформацією та розрахунками доводиться, що подані Підприємством Таблиця даних відповідала умовам п.18 Порядку №1165 для врахування ДПС в автоматичному режимі, а податкові накладні відповідали передбаченій пп.3 п.3 Порядку №1165 ознаці безумовної їх реєстрації, зокрема, серед одночасно виконуваних умов значення показників D та P відображались в електронному кабінеті платнику податку.

Однак, значення відображеного податківцями в електронному кабінеті показника D=0,01 (менше від 0,02) [«помилка»] не відповідало дійсному, розрахованому адвокатом значенню показника D=0,12 (більше від 0,02).

Вірогідно, мали місце помилки в алгоритмах розрахунків відповідним програмним продуктом податківців або, більш ймовірно, несанкціоноване чи санкціоноване з перевищенням повноважень втручання в його роботу з метою створення умов для унеможливлення автоматизованого моніторингу відповідності даних ознакам: на врахування таблиці даних в автоматичному режимі; прийняттю рішення про врахування таблиць даних, а податкових накладних/розрахунків коригування - ознакам безумовної реєстрації.

Озброєні «помилкою» показника D податківці продовжували «помилятись» для чинення перешкод користування правами та виконання обов’язків платником податків.

Оскарження бездіяльності врахувати Таблицю даних в автоматичному режимі та рішення неврахування Таблиці даних

Врахування ДПС Таблиці даних Підприємства в автоматичному режимі відповідно до п.18 Порядку №1165 не відбулось [друга «помилка»]. Причиною такої бездіяльності контролюючий орган у квитанції №1 зазначив про збереження документу на центральному рівні та вказав подбати про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття електронного документу [третя «помилка»].

Чинне законодавство не передбачає вказівок дбати про приймання квитанцій, а дійсної причини невідповідності умовам п.18 Порядку №1165 зокрема, що показник D менше від 0,02 податковий орган не вказав. Адже цим він міг звернути увагу на помилковий чи підроблений показник та отримати вчасну реакцію зі сторони Підприємства.

Квитанцією №2 зазначено, що інформацію Таблиці даних платника податку на додану вартість, зареєстрованої у контролюючому органі не враховано згідно з рішенням комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Цим рішенням, прийнятим у формі додатку 6 Порядку №1165 [четверта «помилка»], зазначено, що: за результатами розгляду Таблиці даних її не враховано із підстав виявлення невідповідності визначених платником податку в Таблиці даних видів діяльності наявним у платника податку основним засобам [п’ята «помилка»].

За приписами п.20 Порядку №1165, якщо Таблиця даних платника податку врахована відповідно до пункту 18 цього Порядку, після прийняття комісією контролюючого органу рішення про неврахування Таблиці даних платника податку така таблиця підлягає розгляду відповідно до пункту 15 цього Порядку.

Тобто, прийняттю рішення у формі додатку 6 мали передувати обставини врахування таблиці даних в автоматичному режимі після прийняття рішення про неврахування таблиці даних.

На момент винесення рішення у формі додатку 6, обставини, що мали передувати такому рішенню не настали, а інформація про основні засоби Підприємства вже містились у відповідних інформаційних базах контролюючого органу з Повідомлень про об’єкти оподаткування (форма 20-ОПП).

Рішення у формі додатку 6 винесене передчасно, ще й містить у собі недостовірні відомості, позаяк, наявні у Підприємства основні засоби неможливо використовувати у будь-якій іншій, окрім як сільськогосподарській діяльності.

Цим рішенням, як і протиправними бездіяльністю та діями, що передували йому, порушено право Підприємства на врахування таблиці даних в автоматичному режимі відповідно до п.18 Порядку №1165 та права, зокрема, але не виключно, не відповідати п.1 критеріям ризиковості здійснення операцій, як однієї з підстав зупинення реєстрації податкових накладних і право відповідати вимогам пп.3 та пп.4 п.3 Порядку №1165, як одним з ознак безумовної реєстрації податкових накладних, за яких реєстрація таких податкової накладної/розрахунку коригування не зупиняється в Реєстрі.

Оскарження зупинення реєстрації податкових накладних

Подані Підприємством на реєстрацію податкові накладні відповідали передбаченій пп.3 п.3 Порядку №1165 ознаці безумовної реєстрації.

Пунктом 4 Порядку №1165 визначено, що у разі коли за результатами перевірки податкової накладної/розрахунку коригування податкова накладна/розрахунок коригування відповідають одній з ознак безумовної реєстрації, визначених у пункті 3 цього Порядку, реєстрація таких податкової накладної/розрахунку коригування не зупиняється в Реєстрі.

Контролюючий орган, в порушення п.4 Порядку №1165 перевірок поданих на реєстрацію податкових накладних на відповідність ознаці безумовної реєстрації за пп.3 п.3 Порядку №1165 не здійснював [шоста «помилка»], а зупинення реєстрації податкових накладних на підставі перекручених (викривлених) показників, отриманих не в порядку та спосіб, визначений ПКУ відбувалось в порушення пп. 19-1.1.46 п. 19-1.1. ст. 19-1 та пп.20.1.43. п.20.1. ст.20 ПКУ.

Серед наявних чотирьох у пункті 3 Порядку №1165 ознак безумовної реєстрації податкової накладної підпунктом 4 зазначено: у податковій накладній/розрахунку коригування відображена операція з товаром за кодом згідно з УКТЗЕД та/або послугою за кодом згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, які зазначені у таблиці даних платника податку, врахованій контролюючим органом.

Таблиця даних не була врахована в автоматичному режимі і рішення про її неврахування унеможливило застосування пп.4 п.3 як однієї з ознак безумовної реєстрації податкових накладних, за наявності якої реєстрація таких податкових накладних не зупиняється в Реєстрі згідно приписів п.4 Порядку №1165.

Однак, реєстрація податкових накладних Підприємства зупинялась з підстав відсутності кодів товарів в Таблиці даних за обумовленими п. 1 Критеріями ризиковості здійснення операцій [сьома «помилка»] та пропонувалось надати пояснення та копії документів щодо підтвердження інформації, зазначеної в податкових накладних [восьма «помилка»].

Цей пункт критеріїв допускає зупинення реєстрації податкових накладних за умови відсутності у врахованій ДПС таблиці даних як товару спосеред зазначеного в ній, що на постійній основі постачається, та обсяг постачання товару, зазначений у податковій накладній дорівнює або перевищує величину залишку, що визначається як різниця між обсягом придбання на митній території України такого товару та/або ввезення на митну територію України такого товару, зазначеного з 1 січня 2017 р. в отриманих податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі, і митних деклараціях збільшеного у 1,5 рази. Ним, та Порядком №1165 загалом, не визначається ризиковість здійснення операцій від постачання власновирощеної сільськогосподарської продукції.

Таблиця даних не врахована, а зазначені Підприємством у податкових накладних власновирощена сільськогосподарська продукція не придбавались і не ввозились як товар на митну територію України, тому не може визначатись величиною залишку як різниця між обсягом придбання такого товару та/або ввезення на митну територію України збільшеного у 1,5 рази. Контролюючий орган дійшов хибного висновку відповідності податкових накладних Підприємства на постачання власновирощеної продукції пункту 1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій, який не є критерієм оцінки ступеня ризиків за визначенням абз.6 п.2 Порядку №1165 та, в порушення пп.3 п.11 Порядку №1165, замість вказати в пропозиції копії документів, необхідних для розгляду питання прийняття рішення, вказав копії документів щодо підтвердження інформації, зазначеної в ПН на розсуд Підприємства.

Отже, в порушення п.201.16. ст.201 ПКУ, реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинена НЕ в порядку та НЕ на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Оскарження відмови в реєстрації податкових накладних

В усіх податкових накладних містилась інформація про постачання товарів і Підприємство, на підтвердження інформації в них разом із поясненнями надавав пропоновані у квитанції копії первинних документів про факти вчинення господарських операцій, як підстав для цих податкових накладних, що у повній мірі відповідають приписам та вимогам до них, викладених у ч. 2. ст.9 Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні та п.2.4. ст.2 “Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, а тому містять відомості про реальні господарські операції платника податку.

Квитанціями не пропонувалось надавати документів, які підтверджують походження товару, який реалізовано.

Контролюючим органом приймались рішення про відмову в реєстрації податкових накладних у зв’язку з наданням копій документів, складених із порушенням законодавства та додатковою інформацією (зазначити конкретні документи) [дев’ята «помилка»]: задіяний у розповсюдженні ймовірно схемного податкового кредиту [деcята «помилка»].

Відповідно до п.11 Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 12.12.2019 №520 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.12.2019 за №1245/34216 (далі – Порядок №520), комісія регіонального рівня приймає рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі в разі: надання платником податку копій документів, складених/оформлених із порушенням законодавства (абз.4).

Пункт 5 Порядку №520 містить перелік можливих документів для прийняття рішення про реєстрацію податкових накладних.

Відповідно до п.10 Порядку №520, комісія регіонального рівня приймає рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Реєстрі за формою згідно з додатком до цього Порядку.

Додатком до Порядку №520 затверджено форму рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних, яка містить вимогу зазначати конкретні документи в додатковій інформації відмови у реєстрації податкової накладної у зв’язку з наданням платником податку копій документів, складених із порушенням законодавства.

Однак, жодне із рішень про відмову в реєстрації податкових накладних не містить зазначення конкретних документів серед можливих за приписами п.5 Порядку №520, а зазначені у відведених для переліку документів полях фрази: «задіяний у розповсюдженні ймовірно схемного податкового кредиту» такими і загалом не є документами.

За сутністю таких рішень, Підприємству відмовлено у реєстрації податкових накладних у зв’язку з наданням складених з порушенням законодавства документів задіяння у розповсюдженні ймовірно схемного податкового кредиту(!)

Оскарження рішень про відмову в реєстрації податкових накладних

Підприємство оскаржувало в адміністративному порядку рішення про відмову в реєстрації податкових накладних. За результатами розгляду скарг всі рішення про відмову у реєстрації податкових накладних залишено без змін, а скарги без задоволення з підстав ненадання копій первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберiгання i транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (iнвентаризацiйнi описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси [одинадцята «помилка»].

Однак, Підприємство не придбавало зазначених податковими накладними товарів, воно є їх виробником, тому здійснювало продаж власновирошеної сільськогосподарської продукції.

Бездіяльність контролюючих органів врахувати таблицю даних та рішення про неврахування таблиці даних стали причиною не вважати Підприємство виробником, а відсутність документів на придбання сільськогосподарської продукції - підставою для зупинення і відмови у реєстрації податкових накладних та залишення скарг без задоволення.

Отже, в порушення ч.2 ст.19, ст.68 Конституції України, пп.21.1.1.- 21.1.4. п.21.1 ст. 21 Податкового кодексу України податківці НЕ дотримались Конституції України та НЕ діяли виключно у відповідності з цим Кодексом та іншими законами України, іншими нормативними актами; НЕ забезпечили сумлінне виконання покладених на контролюючі органи функцій; НЕ забезпечили ефективну роботу та виконання завдань контролюючих органів відповідно до їх повноважень; допустились порушень прав та охоронюваних законом інтересів Підприємства.

Зобов’язання врахувати Таблицю даних та зареєструвати податкові накладні датами подачі на реєстрацію

Судовим рішенням у справі № 620/6655/20, залишеним без змін апеляційною інстанцією, позов задоволено повністю, суд визнав протиправною бездіяльність неврахування таблиці даних в автоматичному режимі, визнав протиправним і скасував Рішення про неврахування таблиці даних, зобов`язав врахувати в автоматичному режимі таблицю даних, визнав протиправними дії зупинення реєстрації податкових накладних, визнав протиправними і скасував рішення про відмову в реєстрації податкових накладних, зобов’язав зареєструвати податкові накладні датами їх фактичного подання на реєстрацію.

Роман Трускавецький

Написати відгук

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Погано           Добре