L
A
G
E
L
P
L
E
H
  • 9:00 - 18:00

    РОБОЧІ ГОДИНИ ПН. - ПТ.

    Київ, Новозабарська, 2/6

Неправомірна відмова банку в проведенні фінансової операції

Банк не вправі відмовити клієнту в обслуговуванні чи проведенні фінансової операції за ненадання клієнтом документів та відомостей якщо витребовувані документи не передбачені законодавством і запит не оформлений належно.

Банк направив своєму клієнту фізичній особі-підприємцю листа за підписом заступника керуючого відділенням.

Листом висловлена щира подяка за тривалий час клієнтства банку та сподівання на співпрацю в майбутньому, наголошення про набуття статусу банківської таємниці всієї отриманої банком інформації та застереження про відмову в обслуговуванні відповідно до ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у разі ненадання відомостей на запит банку до (другого дня після отримання - ред), зокрема, з метою вивчення та аналізу операцій по рахунку, підтверджуючих документів за (конкретний місяць - ред):

- офіційний лист, котрий пояснює економічну доцільність операцій надання/отримання фінансової допомоги;

- фінансову звітність на останню звітну дату;

- актуальні документи під операцію за (конкретну дату в місяці - ред).

Зобов'язання клієнта надати документи і відомості за витребуванням банком передбачено ч.4 ст. 64 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

За приписами цієї норми закону, це не будь-які на розсуд банку, а лише необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації документи і відомості, а також передбачені законодавством інші документи та відомості на встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Необхідну для аналізу відповідності фінансової операції змісту діяльності клієнта та його фінансовому стану інформацію (офіційні документи), відповідно до ч.8 ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банк зобов'язаний витребовувати в органів державної влади, державних реєстраторів, банків, інших юридичних осіб, а не фізичної особи - підприємця.

Серед переліку зазначених банком у листі відсутні для здійснення ідентифікації та/або верифікації документи і відомості, а зазначені в якості інших документів та відомостей - НЕ передбачені законодавством на встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Відповідно до ч.1 ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банкам забороняється вступати в договірні відносини (проводити валютно-обмінні фінансові операції, фінансові операції з банківськими металами, з готівкою (готівковими коштами) з клієнтами - юридичними чи фізичними особами: у разі коли виникає сумнів стосовно того, що особа виступає не від власного імені; яких включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції; в інших випадках, встановлених законом.

Такими іншими випадками, визначеними ст.10 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» є:

- зобов'язання відмовити клієнту в обслуговуванні (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) у разі встановлення факту подання ним під час здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта (поглибленої перевірки клієнта) недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману суб'єкта первинного фінансового моніторингу (ч.1).

- право відмовитися: від проведення фінансової операції у разі, якщо фінансова операція містить ознаки такої, що згідно з цим Законом підлягає фінансовому моніторингу; від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі ненадання клієнтом необхідних для вивчення клієнтів документів чи відомостей або встановлення клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику. (ч.1)

- право відмовитися від проведення фінансових операцій (обслуговування) у разі, коли клієнт на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо уточнення інформації про клієнта не подав відповідну інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені їх копії) (ч.2).

Тобто, банкам НЕ забороняється вступати в договірні відносини (проводити валютно-обмінні фінансові операції, фінансові операції з банківськими металами, з готівкою (готівковими коштами) з клієнтами - юридичними чи фізичними особами в разі:

- відсутності сумнівів, що особа виступає від власного імені, її НЕ включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції;

- НЕ встановлення факту подання ним під час здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта (поглибленої перевірки клієнта) недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

- якщо фінансова операція НЕ містить ознаки такої, що згідно з цим Законом підлягає фінансовому моніторингу;

- надання клієнтом необхідних для вивчення клієнтів документів чи відомостей або НЕвстановлення клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику;

- якщо клієнт на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо уточнення інформації про клієнта подав відповідну інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені їх копії).

Крім того, відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на офіційному сайті Міністерства юстиції України за посиланням (адреса в мережі Інтернет - ред) особою, яка обираються (призначається) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи (назва банку – ред.) (ідентифікаційний код ________, місцезнаходженням ____________) зазначено керівника – (Прізвище, ім'я, по-батькові – ред.).

Лист підписаний заступником Керуючого Відділенням без належним чином підтверджених повноважень відповідною довіреністю виступати від імені банку перед третіми особами.

За таких обставин, лист щодо запитаних підтверджуючих документів НЕ являється витребовуванням документів та відомостей у розумінні Закону України «Про банки та банківську діяльність» тому, не спонукає клієнта до обов'язку їх надавати, а в разі ненадання - НЕ може розцінюватись як підстава відмовити клієнту в обслуговуванні чи проведені фінансової операції.

З повагою та сподіванням на подальшу співпрацю ФОП

Роман Трускавецький

Написати відгук

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Погано           Добре