Особливість обліку сільгоспвиробників серед іншого виробництва полягає загалом у неможливості прогнозування собівартості вирощеної (виготовленої) продукції як необхідного показника, що приймає участь у розрахунках витрат залучених ресурсів та податкового навантаження на господарюючий суб’єкт.

Законодавством, в залежності від дотримання певних умов, передбачено загальну та спрощену систему оподаткування сільськогосподарських товаровиробників.

При застосуванні спрощеної системи оподаткування сільгоспвиробник користується певними пільгами, зокрема зі сплати інших податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету і несе, відповідно, ризики можливих санкцій незаконного перебування на спрощеній системі оподаткування, зокрема – «У разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення виїзних документальних перевірок платника єдиного податку четвертої групи невідповідності у податковому (звітному) році або у попередніх періодах, такому платнику за такі періоди нараховуються податки та збори, від сплати яких він звільнявся як платник єдиного податку четвертої групи, та штрафні (фінансові) санкції (штрафи). Такий платник податку зобов’язаний перейти до сплати податків за загальною системою оподаткування, починаючи з наступного місяця після місяця, у якому встановлено таке порушення.»

Специфікою обліку на спрощеній системі оподаткування є залежність від:

  • питомої ваги сільгосппродукції власного виробництва в складі всіх товарів, робіт та послуг господарюючого суб’єкта;
  • відсотків доходу від реалізації декоративних рослин, диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра у структурі всіх доходів;
  • виробництва підакцизних товарів;
  • наявності податкового боргу;
  • часу та підстав утворення сільськогосподарського товаровиробника (злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення).

Суттєвою специфікою єдиного податку також є вимоги обліку обсягів землекористування в залежності від правового статусу земельних ресурсів як основного активу в діяльності сільгоспвиробника (власні та надані в користування угіддя не платником податку чи надані в користування платником податку).

Любов Біла