L
A
G
E
L
P
L
E
H
 • 9:00 - 18:00

  РОБОЧІ ГОДИНИ ПН. - ПТ.

  Київ, Новозабарська, 2/6

Оскарження вимоги зі сплати недоїмки єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ)

На адресу Скаржника надійшов лист контролюючого органу з вкладеною Вимогою про сплату боргу (недоїмки) відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

У Вимозі повідомлялось:

 • про заборгованість платника єдиного внеску зі сплати єдиного внеску у тому числі недоїмки, яку контролюючий орган вимагає сплатити відповідно до ст. 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та на підставі даних інформаційної системи органу доходів і зборів;
 • про те, що оскарження вимоги про сплату недоїмки платником єдиного внеску може бути здійснене до органу доходів і зборів вищого рівня або до суду протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання цієї вимоги, у порядку, визначеною ч.4 ст.25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
 • про те, що суми, зазначені у вимозі, підлягають сплаті протягом 10 календарних днів з дня одержання цієї вимоги на зазначені рахунки органу доходів і зборів, відкриті у відповідному органі Казначейства...;
 • про те, що у разі несплати суми боргу, зазначеної у пункті 1 вимоги, ця вимога передається до органу державної виконавчої служби або до органу Казначейства для стягнення в примусовому порядку протягом строку, визначеного Законом України «Про виконавче провадження».

На думку Скаржника, контролюючим органом неправильно чи взагалі не встановлені обставини:

 1. Наявності у Скаржника статусу фізичної особи – підприємця згідно визначень Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» як суб'єкта підприємницької діяльності, який обрав спрощену систему оподаткування відповідно до Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва», розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 13-92 «Про прибутковий податок з громадян», що нараховує, обчислює та сплачує єдиний внесок відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» з дня набрання ним чинності, тобто з 1 січня 2011 року.
 2. Взяття Скаржника, як страхувальника, на облік територіальним органом Пенсійного фонду, що набув статусу платника страхових внесків з надсиланням страхувальнику повідомлення про взяття на облік страхувальника як платника страхових внесків:
  • не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» як фізичну особу - підприємця, зазначену у пунктах 1-4 статті 14 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», на якого поширюється дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» чи
  • не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від Скаржника відповідної заяви особи зазначеної у пунктах 1-5 статті 14 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», на яку не поширюється дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;
 3. Наявності у Скаржника статусу платника страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, перереєстрація якого не здійснюється за проведеним звіренням платника страхових внесків у порядку, встановленому Пенсійним фондом спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за погодженням із фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування, для вважання платником єдиного внеску відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».
 4. Взяття Скаржника на облік платником єдиного внеску контролюючим органом шляхом внесення відомостей до реєстру страхувальників на якого поширюється дія Закону № 755 на підставі підтверджених даних надісланої (виданої) випискою з Єдиного державного реєстру.
 5. Взяття Скаржника на облік платником єдиного внеску контролюючим органом шляхом внесення відомостей до реєстру страхувальників на якого не поширюється дія Закону № 755 на підставі підтверджених даних надісланого (врученого) повідомлення про взяття його на облік за формою № 2-ЄСВ відповідно до отриманої від нього заяви про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 1-ЄСВ.
 6. Наявності у Скаржника суми недоїмки (боргу) зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (надалі – ЄСВ).

LegalHelp Скаржник не згоден із рішенням контролюючого органу стягнути із Скаржника недоїмку (борг) зі сплати ЄСВ, вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму недоїмки, що суперечить законодавству про загальнообов'язкове державне соціальне страхування або виходить за межі його компетенції, встановленої законом, та обґрунтовує свою незгоду з посиланням на норми законодавства, зокрема:

Єдиний державний реєстр, відповідно до ст.7 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» створюється з метою забезпечення державних органів … достовірною інформацією про … фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру (абз.1 ч.1). … ведеться … з використанням програмного забезпечення… (абз.1 ч.1)… яке повинно забезпечувати: контроль за повнотою внесення записів до Єдиного державного реєстру та проведенням реєстраційних дій (п.5 ч.3); зберігання відомостей про … фізичних осіб - підприємців … припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця (п.10 ч.3).

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними… (ч.1). вони надаються у вигляді: безоплатного доступу через портал електронних сервісів до відомостей з Єдиного державного реєстру, які актуальні на момент запиту… (п.1 ч.2); оприлюднення публічної інформації з Єдиного державного реєстру у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (п.2 ч.2); документів у паперовій та електронній формі, що містяться в реєстраційній справі (п.4 ч.2); Державні органи… та їх посадові особи безоплатно отримують відомості з Єдиного державного реєстру з метою здійснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електронній формі через портал електронних сервісів… (ч.7).

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру таких відомостей:

 • дата та номер запису про взяття на облік як платника податків та зборів, назва та ідентифікаційний код органу державної фіскальної служби, в якому … фізична особа - підприємець перебуває на обліку, - у день отримання відомостей про … державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, скасування державної реєстрації їх припинення, а також у день взяття на облік органом державної фіскальної служби - у разі зміни їх місцезнаходження (абз.4 ч.6);
 • дата взяття на облік як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, назва та ідентифікаційний код органу державної фіскальної служби, в якому … фізична особа - підприємець перебуває на обліку, реєстраційний номер платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування - у день отримання відомостей про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, скасування державної реєстрації їх припинення, а також у день взяття на облік органом державної фіскальної служби - у разі зміни їх місцезнаходження (абз.5 ч.6);
 • клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за основним видом його економічної діяльності - у день отримання відомостей про … державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, скасування державної реєстрації їх припинення, а також у разі зміни класу професійного ризику виробництва платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (абз.6 ч.6);

Для державної реєстрації, відповідно до ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», подаються такі документи: заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем (п.1 ч.1)… включення відомостей про фізичну особу - підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі, подається заява про державну реєстрацію включення відомостей про фізичну особу - підприємця до Єдиного державного реєстру (ч.2).

Відносно Скаржника до 1 липня 2004 року відбувалась державна реєстрація (перереєстрація) суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи, що не тотожне державній реєстрації фізичної особи – підприємця у розумінні Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Скаржник підприємницької діяльності не здійснював, працівників не наймав, доходів від такої діяльності не отримував, що підтверджується (пустою) звітністю до ДПІ.

Надана для ознайомлення облікова справа платника податків Скаржника у ДПІ не містить переліку (опису) документів при взятті його на податковий облік, документів які подавались платником податків або надходили стосовно платника податків від органів державної реєстрації, статистики, інших державних органів, міністерств, центральних органів виконавчої влади та від установ банків до органів державної податкової служби в період діяльності платника податків та у зв'язку з його ліквідацією, як це передбачено Інструкцією про порядок обліку платників податків. У ній відсутні відомості про проведення звірки на 1-ше число кожного місяця Реєстру фізичних осіб з даними відповідних органів державної реєстрації та органів статистики з обов'язковим складанням актів звірок та ці акти звірок. Тобто, облікова справа платника податків Скаржника не містить її адміністративної частини та якоїсь інформації про знаходження в архіві чи де інде (можливо втрачена).

Скаржник до державного реєстратора заяв про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем чи про включення відомостей про фізичну особу - підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі - не подавав. Статусу фізичної особи – підприємця, зареєстрованого відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» - не набув. Спрощену систему оподаткування відповідно до Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва», розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 13-92 «Про прибутковий податок з громадян», що нараховує, обчислює та сплачує єдиний внесок відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» з дня набрання ним чинності, тобто з 1 січня 2011 року, як фізична особа – підприємець, згідно Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» – не обирав.

Єдиний державний реєстр не містить відомостей про державну реєстрацію Скаржника фізичною особою – підприємцем, основного та інших видів діяльності, класу професійного ризику виробництва платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за основним видом його економічної діяльності та перебування на обліках платником податків чи внесків тощо.

Органи державної податкової служби, в порушення приписів 7.1. Інструкції про порядок обліку платників податків, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України №80 від 19.02.98, не провели внесення змін і доповнень до районного рівня Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб та Реєстру фізичних осіб на підставі інформації органів державної реєстрації.

Відповідно до ст.15 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», Повідомлення про взяття на облік страхувальника як платника страхових внесків надсилається страхувальнику наступного робочого дня з дня взяття на облік (ч.5). Страхувальники набувають статусу платників страхових внесків до Пенсійного фонду з дня взяття їх на облік територіальним органом Пенсійного фонду, а особи, визначені частиною першою статті 12 цього Закону, - з дня набрання чинності договором про їх добровільну участь (ч.3). Взяття на облік до Пенсійного фонду страхувальників, зазначених у статті 14 цього Закону, здійснюється у такому порядку (абз. 1 ч.4): для … фізичних осіб - підприємців, зазначених у пунктах 1-4 статті 14 цього Закону, на яких поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", - на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей територіальними органами Пенсійного фонду (абз.2 ч.4); для страхувальників, зазначених у пунктах 1-5 статті 14 цього Закону, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", - у порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них відповідної заяви (абз. 3 ч.4).

Скаржник не отримував жодних повідомлень від органів Пенсійного фонду як на такого, що поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", чи такого, що не поширюється дія цього закону за заявами Скаржника у зв’язку з укладенням договору про добровільну участь.

Відповідно до пункту 3 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», з дня набрання чинності цим Законом платники страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, вважаються платниками єдиного внеску.

Платниками страхових внесків, відповідно до ст.15 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»: до солідарної системи є страхувальники, зазначені в статті 14 цього Закону, і застраховані особи, зазначені в частині першій статті 12 цього Закону (ч.1) та до накопичувальної системи пенсійного страхування є застраховані особи, зазначені в пунктах 1-6, 10-13 статті 11 та частині першій статті 12 цього Закону (ч.2).

Скаржник не являється фізичною особою-підприємцем та таким, що використовував працю фізичних осіб, тому не є роботодавцем і, відповідно – страхувальником в розумінні п.1 ч.1 ст.14 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Скаржник, правом на добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, згідно із Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» не користувався, договорів про добровільну участь не укладав, добровільної участі у солідарній системі або в накопичувальній або одночасно в обох системах відповідно до договору не брав. Відтак, застрахованою особою, зазначеною в ч.1 ст. 12 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» - не являється.

Отже, Скаржник не є страхувальником за статтею 14 та застрахованою особою за частиною першою статті 12, відповідно - не являється платником страхових внесків до солідарної системи за визначенням ч.1 ст.15, а є лише платником до накопичувальної системи пенсійного страхування у відповідності до ч.2 ст.15, як особа, яка підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню за приписами п.1 ст.11 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Відповідно до абзацу другого пункту 3 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» в редакції Закону № 5462-VI від 16.10.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 406-VII від 04.07.2013, перереєстрація платників страхових внесків та застрахованих осіб не здійснюється. Пенсійний фонд спільно з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, проводить звірення платників страхових внесків у порядку, встановленому Пенсійним фондом спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за погодженням із фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Постановою правління Пенсійного фонду України «Про затвердження Порядку звірення платників страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 27-1 від 23.11.2010 зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 грудня 2010 р. за N 1244/18539 постановлено: Затвердити Порядок звірення платників страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що додається (надалі – Порядок)(п.1) та до 31 грудня 2010 року провести звірення платників страхових внесків до Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування (п.2).

Порядком визначено, що: цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (2464-17) (далі - Закон), "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ) та з метою приведення у відповідність даних щодо юридичних та фізичних осіб, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування як платники страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - страхові внески) (п.1). Пенсійний фонд України забезпечує створення бази даних реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, на основі інформаційних систем у яких здійснюється облік страхувальників Пенсійного фонду України шляхом співставлення з базами даних фондів, базою даних Державної податкової адміністрації та взаємного обміну між Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва та Пенсійним фондом України відомостями з реєстраційних карток при вчиненні реєстраційних дій, передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (п.5).

Скаржник, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», реєстраційних дій не вчиняв, відомостей з реєстраційних карток при вчиненні таких дій не існує. Пенсійний фонд України не забезпечував створення бази даних реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування з метою приведення у відповідність даних щодо Скаржника, як такого, що перебуває на обліку в органах Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування в якості платника страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Наказом Міністерства фінансів України №1162 від 24.11.2014, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.12.2014р. за №1553/26330, «Про затвердження Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників» (Надалі - Наказ МФУ1162) затверджено Порядок обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (надалі - Порядок обліку платників ЄСВ) (п.1) та Положення про реєстр страхувальників (п.2).

Відповідно до Порядку обліку платників ЄСВ, взяття на облік платників єдиного внеску здійснюється контролюючим органом шляхом внесення відповідних відомостей до реєстру страхувальників (п.4 Розділу І). Взяття на облік платників єдиного внеску, на яких поширюється дія Закону № 755, здійснюється контролюючим органом за їх місцезнаходженням чи місцем проживання на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом № 755, у день отримання зазначених відомостей контролюючим органом (п.1 Розділу ІІ). Відомості з реєстраційної картки, надані державним реєстратором, контролюючим органом вносяться до реєстру страхувальників (абз.1 п.2 Розділу ІІ). Датою взяття на облік як платника єдиного внеску є дата внесення контролюючим органом запису щодо такого платника до реєстру страхувальників (абз.2 п.2 Розділу ІІ). Дані про взяття на облік платників єдиного внеску в порядку інформаційної взаємодії передаються державному реєстратору в день взяття їх на облік за місцезнаходженням чи місцем проживання із зазначенням: дати взяття на облік, найменування та коду за ЄДРПОУ контролюючого органу, в якому такого платника взято на облік, реєстраційного номера платника єдиного внеску (п.3 Розділу ІІ). Взяття на облік … фізичних осіб - підприємців, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі, як платників єдиного внеску підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру, яка надсилається (видається) цим … фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому Законом № 755 (п.4 Розділу ІІ).

Скаржнику не надсилалась (не видавалась) виписка з Єдиного державного реєстру на підтвердження взяття на облік фізичної особи – підприємця на якого поширюється дія Закону № 755, відомості щодо якого містяться в Єдиному державному реєстрі, як платника єдиного внеску.

Відповідно до Порядку обліку платників ЄСВ, взяття на облік платників єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону № 755, контролюючим органом здійснюється за місцезнаходженням чи місцем проживання у день отримання від них заяви про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 1-ЄСВ згідно з додатком 1… (п.1 Розділу ІІІ). Платникам єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону № 755, контролюючим органом наступного робочого дня з дня взяття на облік безоплатно надсилається (вручається) повідомлення про взяття їх на облік за формою № 2-ЄСВ згідно з додатком 2 до цього Порядку (п.3 Розділу ІІІ).

Скаржник не подавав заяви про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 1-ЄСВ. Скаржнику, як такому на якого не поширюється дія Закону № 755, не надсилалось (не вручалось) повідомлення про взяття його на облік за формою № 2-ЄСВ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.14 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», органи доходів і зборів зобов'язані здійснювати контроль за достовірністю відомостей, поданих до реєстру страхувальників Державного реєстру.

Наказом МФУ1162 регламентовано: Державній фіскальній службі України (Білоус І.О.): у тримісячний строк з дня набрання чинності цим наказом провести інвентаризацію реєстру страхувальників, у ході якої встановити: платників єдиного внеску, які втратили статус страхувальника; платників єдиного внеску, стосовно яких у реєстрі наявні два або більше записів під одним податковим номером; платників єдиного внеску, які обліковуються не за номерами з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України або Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (пп.1 п.7); за результатами проведеної інвентаризації забезпечити однозначну ідентифікацію та єдиний облік страхувальників або виключити осіб, які втратили статус страхувальників чи не ідентифіковані, за умови відсутності заборгованості (пп.1 п.7);

До реєстру страхувальників, мають бути внесені прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які використовують найману працю та види економічної діяльності, в тому числі основний, як передбачені п.2 та п.5 ч.2 ст.19 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» відомості.

Безпідставно занесений до реєстру страхувальників Скаржник, який не являється фізичною особою - підприємцем та фізичною особою, яка використовує найману працю та у якого відсутня заборгованість, в ході належно здійсненої інвентаризації, мав бути встановлений як такий, що не має (втратив) статус страхувальника і за результатами інвентаризації повинен був виключений з реєстру страхувальників.

Отже, Скаржник не являється платником єдиного внеску в розумінні Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», а Реєстр страхувальників містить недостовірні дані про дату взяття на облік Скаржника платником єдиного внеску та Реєстраційним номером платника єдиного внеску. У скаржника відсутня недоїмка зі сплати єдиного внеску, а відтак і передбачене абз.4 ч.4 ст.25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» зобов’язання протягом десяти календарних днів з дня надходження вимоги про сплату недоїмки сплатити суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею.

Орган доходів і зборів, в порушення абз.1 ч.4 ст.25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» надіслав вимогу про сплату недоїмки неплатнику єдиного внесу, який не має недоїмки зі сплати єдиного внеску.

Відповідно до абз.3 п.6. Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України №449 від 20.04.2015 (у редакції наказу Міністерства фінансів України №469 від 04.05.2018), вимога про сплату боргу (недоїмки) вважається відкликаною, якщо орган доходів і зборів скасовує або змінює раніше зазначену суму боргу (недоїмки) внаслідок її узгодження або оскарження - з дня прийняття органом доходів і зборів рішення про скасування або зміну раніше зазначеної суми боргу (недоїмки).

Скаржник припускає, що уповноважена особа, яка надіслала Вимогу, помилково визначила застраховану особу Скаржника страхувальником або поклала обов’язок зі сплати грошового зобов’язання по єдиному внеску за інших осіб на Скаржника, що забороняється приписами ч. 9 ст. 25 Закону № 2464.

На підставі вищенаведеного Скаржник просив контролюючий орган вищого рівня, що уповноважений розглядати скаргу, Державну фіскальну службу України (ДФС) розглянути скаргу перевіривши законність і обґрунтованість винесення вимоги про сплату боргу (недоїмки) та скасувати в повному обсязі вимогу про сплату боргу (недоїмки) і задовольнити скаргу.

ДФС, за таких обставин, керуючись п.4, п.5 розділу IV, п.3 розділу V Порядку розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу, затвердженого наказом Міністерства Фінансів України від 09.12.2015 №1124, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 за №178/28308, вирішила вимогу про сплату боргу (недоїмки) контролюючого органу нижчого рівня скасувати та вважати відкликаною з дня прийняття даного рішення, а скаргу – задовольнити, зобов’язати контролюючий орган нижчого рівня привести у відповідність облікові дані інформаційної системи органу доходів і зборів та інтегровану картку платника, з урахуванням вищенаведеного, згідно вимог чинного законодавства.

Роман Трускавецький

Схожі статті

В процедурі адміністративного оскарження до ДФС вимога зі сплати недоїмки ЄСВ скасована та відкликана, а скарга – задоволена

В процедурі адміністративного оскарження до ДФС вимога зі сплати недоїмки ЄСВ скасована та відкликана, а скарга – задоволена

Складену фахівцем LegalHelp Романом Трускавецьким скаргу Державна фіскальна служба України (ДФС) вирішила задовольнити, вимогу зі сплати недоїмки єдиного внеску на загальнообов’язкове державне..

Податківці не вправі встановлювати нікчемність правочинів

Податківці не вправі встановлювати нікчемність правочинів

Податківці не вправі встановлювати нікчемність правочинів у стосунках між платниками податків виходячи з наступного... Суть Акту зводиться до безпідставного віднесення платником податків до валови..

Оскарження податкових повідомлень-рішень, дій та бездіяльності

Оскарження податкових повідомлень-рішень, дій та бездіяльності

Юридичні послуги LegalHelp оскарження податкових повідомлень рішень, дій та бездіяльностів адміністративному та судовому порядку щодо протиправного:- нарахування податкі..

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) не данина, а ФОПи – не кріпаки у власній державі!

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) не данина, а ФОПи – не кріпаки у власній державі!

Протиправні вимоги сплати боргу (недоїмки) з ЄСВ за відсутності доходів та зобов’язань з виплати заробітної плати чи прирівняних до неї доходів Масштабних розмірів в Україні набуло явище вимагання ко..

Написати відгук

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Погано           Добре