Legal support

Legal support is important for LegalHelp clients. They are as much as possible protected from untoward business mistakes and, consequently, from unjustified risks and negative consequences.

LegalHelp fully maintains its clients in their activities starting with the development of local documents: charters, regulations, instructions, orders, orders, etc .; drafting of protocols, offers (offers), contracts, requirements, acts, claims, claims, complaints, applications, letters, etc. to resolve disputes

Legal Legal Legal Advice Legal Advice Legal

Назва юридичних послуг LegalHelp з юридичного супроводу діяльності за актуальними тарифами, станом на 01.09.2018.

Вартість юридичних послуг.
Ціна в грн. від

Due Diligence (юридичний аудит) підприємств, інвестиційної привабливості проектів  2500 грн.
Перевірка наявності ризиків діяльності  800 грн.
Оцінка ризиків діяльності  2000 грн.
Здійснення заходів на уникнення та знешкодження ризиків діяльності  3000 грн.
Розробка законних схем оптимізації і мінімізації податкового навантаження  3000 грн.
Впровадження законних схем оптимізації і мінімізації податкового навантаження  3000 грн.
Юридичний супровід діяльності, у тому числі з іноземними інвестиціями в Україні  3000 грн.
Складання проектів локальних нормативних документів  1000 грн.
1. статуту  1000 грн.
2. колективного договору  1000 грн.
2. положень  1000 грн.
4. Інструкцій, у тому числі посадових  1000 грн.
Підготовка проектів інших документів  300 грн.
1. колективного договору  1000 грн.
2. трудових угод, контракту з керівником  500 грн.
3. наказів з кадрових питань: приймання, переведення на іншу роботу, відпустки, звільнення з роботи, притягнення до дисциплінарної відповідальності  300 грн.
4. розпоряджень з питань здійснення діяльності  300 грн.
5. договорів про повну чи колективну матеріальну відповідальність  300 грн.
6. договорів цивільно-правового характеру з громадянами  500 грн.
7. попередніх, публічних та договорів приєднання  1000 грн.
Складання проектів оферт (пропозицій укласти договір)  3000 грн.
Складання договорів (правочинів) за окремими видами зобов’язань  
1. купівлі-продажу  500 грн.
2. поставки  500 грн.
3. контрактації сільськогосподарської продукції  1000 грн.
4. міни (бартеру)  500 грн.
5. дарування (пожертви)  500 грн.
6. ренти  500 грн.
7. найму (оренди, суборенди)  500 грн.
7.1 нерухомого майна (будівель, споруд, нежитлових приміщень)  500 грн.
7.2 житла  500 грн.
7.3 земельних ділянок  300 грн.
7.4 транспортних засобів  500 грн.
8. лізингу  1000 грн.
9. позички  500 грн.
10. підряду  1000 грн.
10.1 побутового  1000 грн.
10.2 будівельного  1000 грн.
10.3 на проектні та пошукові роботи  1000 грн.
10.4 на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт  1000 грн.
11. про надання послуг  1000 грн.
а.  перевезення вантажу 1000 грн.
б. Перевезення пасажирів та багажу  1000 грн.
в. Перевезення пошти  1000 грн.
г. чартеру (фрахтування)  1000 грн.
д. транспортного експедирування  1000 грн.
е. Зберігання  1000 грн.
ж. складського зберігання  1000 грн.
з. охорони  1000 грн.
и. страхування (співстрахування, перестрахування)  1000 грн.
й. доручення  1000 грн.
к. комісії (субкомісії) 1000 грн.
л. управління майном 1000 грн.
м. позики 1000 грн.
н. Кредиту (комерційного кредиту)  1000 грн.
о. банківського вкладу  1000 грн.
п. банківського рахунка  1000 грн.
р. кредитування рахунка 1000 грн.
с. рахунка умовного зберігання (ескроу)  1000 грн.
т. факторингу  1000 грн.
у. ліцензійного на використання об'єкта права інтелектуальної власності  1000 грн.
ф. про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності  1000 грн.
х. про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності  1000 грн.
ц. комерційної концесії (субконцесії) 1000 грн.
ч. про спільну діяльність  1000 грн.
ш. простого товариства  1000 грн.
Складання багатосторонніх, попередніх, змішаних, з відкладальними та скасувальними обставинами договорів  3000 грн.
Складання попереднього договору купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення під час дії мораторію на відчуження землі  3000 грн.

Складання договорів емфітевзису, суперфіцію та сервітуту земельних ділянок

 1000 грн.
Складання додаткових угод про зміни умов договорів чи їх припинення або розірвання  500 грн.
Складання агентських та брокерських договорів на придбання, відчуження нерухомості (будинків, споруд, квартир)  3000 грн.
Складання проектів звернень  700 грн.
1. Заяв, у тому числі про залік взаємних однорідних вимог  700 грн.
2. повідомлень,  у тому числі повідомлень про намір скористатися переважним правом укладення договору оренди землі (нерухомості) на новий строк  700 грн.
3. вимог, у тому числі вимог кредитора в поряду ст.530 ЦК України  700 грн.
Юридичні консультації в діяльності з питань охорони праці, інтелектуальної власності, цінних паперів, нерухомості   300 грн.
Підготовка відповідей на звернення та запити фізичних, юридичних осіб, правоохоронних та контролюючих органів   1100 грн.
Представництво перед органами державної влади і місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами на відстоювання прав та законних інтересів   3000 грн.
Захист від протиправних посягань   3000 грн.
1. супровід перевірок контролюючих органів  3000 грн.
2. супровід процесуальних дій правоохоронних органів  3000 грн.
3. оскарження протиправних рішень, неправомірних дій чи неправомірної бездіяльності  3000 грн.

 

Order services can be by numbers: (067)125-02-92 (067)503-56-08