Registration, reorganization and liquidation

Creation, reorganization or liquidation is subject to unconditional state registration. State registration of established economic entities and other entities may take place both as legal entities and without the creation of a legal entity.

State registration of creation through the establishment, reorganization or liquidation (termination) always precedes the drawing up of documents that contain the decision of the participants or relevant bodies with issues determined by the legislation.

LegalHelp develops its own projects of required documents and provides representation and support at all stages of their formation and state registration.

Price LegalHelp for registration, reorganization and liquidation

The legal services name LegalHelp for registration, reorganization and liquidation under current tariffs, as of 01.09.2018.

The cost of legal services.
Price in UAH from

Реєстрація, реорганізація та ліквідація ФОП, ПП, ТОВ, АТ, об’єднань підприємств, об’єднань громадян,  благодійних фондів, політичних партій, кооперативів, ЗМІ.  300 UAH
Підготовка проектів реєстраційних документів (протоколів, рішень, статутів, заяв тощо) створення  3000 UAH
1. господарюючих суб’єктів фізичних осіб (ФОП)  300 UAH
2. господарюючих суб’єктів приватних юридичних осіб та господарських товариств  3000 UAH
2.1 приватного підприємства  3000 UAH
2.2 фермерського господарства  3000 UAH
2.3 товариства з обмеженою відповідальністю   3000 UAH
2.4 товариства з додатковою відповідальністю  5000 UAH
2.5 Повного товариства  5000 UAH
2.6 командитного товариства  5000 UAH
2.7 публічного акціонерного товариства  8000 UAH
2.8 приватного акціонерного товариства  8000 UAH
3. об’єднань підприємств  7000 UAH
3.1 асоціації  7000 UAH
3.2 корпорації  7000 UAH
3.3 консорціуму  7000 UAH
3.4 концерну  7000 UAH
3.5 холдингу  7000 UAH
4. непідприємницьких товариств  1000 UAH
4.1 політичних партій  80000 UAH
4.2 благодійних фондів  3000 UAH
4.3 кооперативів (житлово-будівельних, гаражних, транспортних, туристичних, садово-городніх, торговельно-закупівельних, освітніх, медичних тощо)  5000 UAH
4.3.1 виробничих  5000 UAH
4.3.2 обслуговуючих  5000 UAH
4.3.3 споживчих  5000 UAH
4.4 громадських об’єднань (організацій та спілок)  1000 UAH
4.4.1 дитячих, молодіжних  1000 UAH
4.4.2 професійних, демографічних, творчих, спортивних, культурно-просвітницьких, науково-технічних  4000 UAH
4.4.3 правозахисних  1000 UAH
4.4.4 економічних  5000 UAH
4.4.5 соціальних  1000 UAH
4.4.6 культурних  1000 UAH
4.4.7 екологічних  1000 UAH
5. засобів масової інформації (ЗМІ)  3000 UAH
6. дочірніх підприємств  3000 UAH
7. відокремлених структурних підрозділів  1000 UAH
7.1 представництв, у тому числі іноземних  5000 UAH
7.2 філій  1000 UAH
Підготовка проектів реєстраційних документів (протоколів, рішень, статутів, заяв тощо) припинення юридичних осіб в результаті реорганізації  10000 UAH
1. злиття  10000 UAH
2. приєднання  10000 UAH
3. поділ  10000 UAH
4. виділ  10000 UAH
5. перетворення  10000 UAH
Підготовка проектів реєстраційних документів (протоколів, рішень, заяв, звернень тощо) припинення юридичних осіб в результаті ліквідації  8000 UAH
1. за рішенням учасників  8000 UAH
2. за рішенням органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами  8000 UAH
3. за позовом учасника  10000 UAH
4. у зв’язку з банкрутством  30000 UAH
Підготовка проектів реєстраційних документів (протоколів, рішень, заяв, звернень тощо), у тому числі договорів відчуження корпоративних прав щодо реєстрації змін до статутних документів та інформації, що міститься в Державному реєстрі.  3000 UAH
Підготовка проектів реєстраційних документів (протоколів, рішень, заяв, звернень тощо) щодо ліквідації відокремлених структурних підрозділів (представництв, філій)  5000 UAH

 

Order services can be by numbers: (067)125-02-92 (067)503-56-08